-

LPY: Laatua ja kustannuksia pitää voida vertailla avoimesti ja luotettavasti

Tiedote
0 kommenttia

 

Yksityiset lääkäripalveluyritykset pitävät tärkeänä, että uudesta sote-järjestelmästä tulee läpinäkyvä. Palveluiden laatua ja hintaa pitää voida vertailla avoimesti. Tämä on sekä palveluita järjestävän julkisen sektorin että palveluita käyttävien kansalaisten etu.

− Kansalaisille pitää pystyä tarjoamaan laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti. Jotta siihen päästään, palveluiden laatua ja hintaa pitää voida verrata. Se puolestaan edellyttää, että meillä on käytettävissä tietoa läpinäkyvästi, Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) puheenjohtaja Yrjö Närhinen sanoo.

Läpinäkyvyyden toteuttamisessa tarvitaan tietoa ja valvontaa

Närhisen mielestä nyt on saatettava mahdollisimman nopeasti voimaan viime vaalikauden lopulla rauennut esitys palveluntuottajalaiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontamenettely kohdistuu nykyisin vain yksityisiin palveluiden tuottajiin. Palveluntuottajalaki toisi kaikki tuottajat, myös julkiset, kattavan ja valtakunnallisesti yhdenmukaisen rekisteröinnin ja valvonnan piiriin.

Palveluiden järjestäjien ja palveluita käyttävien kansalaisten pitää pystyä vertailemaan palveluiden laatua ja hintaa. Tätä varten Suomeen täytyy luoda kattava sosiaali- ja terveyspalveluiden valintaa tukeva tietopalvelu.

− Tietopalvelu tukisi kansalaisia palveluiden vertailussa sekä antaisi myös päättäjille tietoa palvelutarjonnan laajuudesta ja laadusta. Tämän tietopalvelun pitäisi kattaa sekä julkiset että yksityiset tuottajat ja sisältää viranomaisrekistereistä saatava laatu- ja muu saatavilla oleva tieto, Närhinen sanoo.

Läpinäkyvyyttä myös palveluseteleihin

Palveluseteli on tehokas tapa lisätä palveluiden saatavuutta. Sen käytöstä on jo olemassa laki, mutta terveyspalveluissa palvelusetelien käyttäminen on ollut erittäin vähäistä, vaikka kokemukset niiden käytöstä ovat olleet hyviä.

− Myös palvelusetelijärjestelmissä pitää lisätä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Näin voidaan varmistaa, että setelit myönnetään eri puolilla Suomea valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Palvelusetelilain mukaan palvelusetelin arvoa määriteltäessä pitää ottaa huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta sen omana tuotantona. Siksi kuntien on avattava palveluidensa todelliset kustannukset, Närhinen sanoo.

Lue tiedote ePressissä