-

LPY: Lakiesityksellä oikea tavoite, väärä keino

Tiedote
0 kommenttia

Kahden rahoitusjärjestelmän sekoittaminen haittaa palvelumarkkinoiden kehitystä

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) haluavat säilyttää yksityisen ja julkisen terveydenhuollon rajan selkeänä.

Sosiaali-­ ja terveysministeriö esittää sairausvakuutuslain muutosta, jonka tavoitteena on kunnallisten sosiaali-­ ja terveydenhuollon tilojen tehokkaampi käyttö. LPY:n mielestä esitetty lakimuutos aiheuttaisi merkittävästi enemmän haittaa terveyspalvelujen kehittymiselle kuin mikä muutoksesta saatava hyöty olisi.
–Mahdollistamalla sairausvakuutuskorvauksen saaminen julkisissa tiloissa annetusta terveyspalvelusta vaikeutetaan potilaan mahdollisuuksia tunnistaa, minkä palvelujärjestelmän piirissä hän kulloinkin on. Samalla aiheutuisi merkittäviä kilpailuvääristymiä, huomauttaa LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Jotta markkinoiden kehittymistä häiritsevät kilpailuvääristymät vältettäisiin, pitää toimitilojen käytöstä periä vuokralaiselta kaikki ne todelliset kustannukset, jotka tiloista, laitteista, tukipalvelujen ja rahoituksen järjestämisestä sekä materiaalien käytöstä ja vakuutuksista aiheutuvat. Muussa tapauksessa julkisen sektorin vuokralaiset olisivat muita alalla toimivia yrityksiä edullisemmassa asemassa – silloin ne saisivat perus-­‐ teetonta kilpailuetua.
–Pelkästään tukipalvelujen ja potilasrekistereiden eriyttäminen samoissa tiloissa toimivien palvelutuottajien välillä on haastava tehtävä. Lakiesityksen asettamien perusteltujen ehtojen täyttäminen johtaa tilanteeseen, jossa tilojen vuokraaminen ei muodostu realistiseksi vaihtoehdoksi ja lakimuutos jäisi ns. kuolleeksi kirjaimeksi.

Lisäksi LPY:n mukaan esitetty uudistus saattaa toteutuessaan aiheuttaa tarpeetonta asiakkuuksien siirtymää julkisen sektorin vastuulla olevasta verorahoitteisesta järjestelmästä vain osittain verorahoitteiseen sairausvakuutusjärjestelmään.
–Tämä heikentää entisestään sairausvakuutusjärjestelmän mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoja kansalaisille. Muutos samalla sekoittaa entisestään kaksi terveydenhuollon eri rahoitusjärjestelmää. Jos julkisissa tiloissa tuotettavien terveyspalvelujen rahoittamiseen käytetään sairausvakuutusta, valtio rahoittaa saman palvelun tuotantoa silloin kahta kautta: sekä sairausvakuutuksen että verorahoitteisen järjestelmän kautta. Lain mahdollistaman toiminnan laajentuminen aiheuttaa vääjäämättä sairausvakuutusmaksujen korotuspaineen.

LPY:n mielestä lakiesityksen alkuperäinen tavoite julkisten tilojen tehokkaammasta käytöstä voidaan toteuttaa muun muassa uudistamalla kannustin-­ ja työaikajärjestelyjä julkisessa terveydenhuollossa sekä lisäämällä niitä julkisia hankintoja, joihin sisältyy velvoite tuottaa palvelut tilaajan tiloissa ja laitteita hyödyntäen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi