-

LPY luottaa soteen − tavoitteet saavutettavissa

Tiedote
0 kommenttia


Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) korostaa, että sote-uudistukselle asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa, mutta se edellyttää tuottavuuden merkittävää parantamista. Eduskunnan käsittelyyn tulleeseen valinnanvapauslakiesitykseen sisältyy yhdistyksen mielestä hyviä kannusteita tuottavuuden parantamiseksi.

LPY antoi lausuntonsa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle eilen. Lausunnon liitteenä on kymmenen kohdan luettelo toimenpiteistä, joiden avulla sote-palvelujärjestelmän tuottavuutta voidaan parantaa.

Valiokunnan kuulemistilaisuuteen osallistunut LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen pitää soten alkuperäisten tavoitteiden toteuttamista mahdollisena.
– Se edellyttää kaikkien mahdollisten resurssien hyödyntämistä. Mukana on oltava myös yksityisen sektorin palvelutuotanto ja osaaminen, Partanen sanoo.

Kansalaisten valinnanvapaus sote-palveluissa lisää osaltaan tuottajien välistä kilpailua.
– Palveluntuottajien välinen kilpailu ohjaa niitä tehostamaan toimintaansa ja kannustaa uusien toimintamallien ja teknologisten innovaatioiden hyödyntämiseen, Partanen muistuttaa.

Hallituksen mallissa korjattavaakin

LPY esittää myös pieniä muutoksia käsittelyssä olevaan lakiin. Yhdistyksen mielestä suun terveydenhuollon korvausmalli ei ole toimiva eikä sote-uudistuksen tavoitteiden mukainen.

Sote-keskusten laajuudelle asetetut vaatimukset herättävät LPY:ssä ihmetystä. Sote-keskuksille on lakiesityksessä asetettu vaatimus laillistetun sosiaalialan ammattilaisen palkkaamisesta työsuhteeseen. LPY:n mielestä tämä johtaa yliresursointiin ja sitä kautta kustannusten nousuun.

Lääketieteellinen resursointi nostaa kynnystä sote-keskuksen perustamiselle.
– Kynnys sote-keskusten perustamiseen nousee, jos niiltä edellytetään kahden lääketieteellisen erikoisalan sisällyttämistä palveluvalikoimaan. Vaatimus saattaa johtaa palvelutuotannon keskittymiseen ja lähipalveluiden etääntymiseen. Myös kapitaatiokorvausten määrittely käy vaikeammaksi, Partanen sanoo.

Palveluntuottajille asetettuja tiedonantovaatimuksia LPY pitää osin kohtuuttomina, sillä esimerkiksi yritysten kustannusrakenne kuuluu liikesalaisuuden piiriin.

Kokonaisuutena LPY suhtautuu hallituksen esitykseen kuitenkin myönteisesti.
– Näkemyksemme mukaan hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi täydentää hyvin sote-uudistuksen kokonaisuutta, Partanen sanoo.

Lue tiedote ePressissä