-

LPY: Markkinat ovat kannustava innovaatioympäristö

Tiedote
0 kommenttia

 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja viisi terveysalan järjestöä esittivät tulevalle hallitukselle 26.3.2019 kuusikohtaisen ohjelman, jonka avulla Suomi voisi nousta terveyden mallimaaksi. Ohjelmassaan ne kiteyttävät visionsa siitä, kuinka Suomen kannattaa hyödyntää ihmiskeskeistä terveysteknologiaa ja -dataa osana tulevaisuuden terveydenhuoltoa ja hyvinvointia.

Järjestöt kutsuvat laatimaansa asiakirjaa keskustelunavaukseksi. Siinä tarkastellaan edessä olevaa terveydenhuollon muutosta ja muutoksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia kansalaisten, terveydenhuollon ammattilaisten, palvelujärjestelmän, tutkijoiden ja kehittäjien, yritysten ja järjestöjen sekä kansantalouden näkökulmasta.

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtajan Ismo Partasen mukaan terveydenhuoltoa on tähän saakka kehitetty lähinnä järjestelmän sekä terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Kansalainen on ottanut vastaan sen, mitä järjestelmä hänelle antaa.

− Tulevaisuudessa kansalainen on nykyistä useammin aktiivinen toimija omaan terveyteensä liittyvissä asioissa. Hän tekee omiin elintapoihinsa liittyviä valintoja sekä valintoja käyttämiensä terveys- ja hyvinvointipalveluiden suhteen. Hän saa käyttöönsä itseään koskevaa dataa ja hän tuottaa terveyteensä liittyvää digitaalista tietoa sekä omaksi että yhteiseksi hyödyksi. Sairauksien ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen merkitys kasvaa, Partanen sanoo.

Suomesta voidaan luoda kärkiluokan innovaatioympäristö, jossa teknologiaa hyödyntävät kokonaisratkaisut hioutuvat huippuunsa ja ihmiset elävät terveemmin ja paremmin. Samalla vahvistetaan kansantaloutta viennin ja työllisyyden kautta, synnytetään uusia työpaikkoja sekä helpotetaan julkisen talouden rahoituspaineita. Terveysteknologia on jo nyt yksi Suomen merkittävimmistä huipputeknologian vientialoista.

− Tarvitsemme toimintaympäristön, joka kannustaa innovoimaan ja ottamaan uusia innovaatioita käyttöön. Vastuulliset ja toimivat palvelumarkkinat muodostavat sellaisen. Niillä erilaiset palveluntuottajat kilpailevat keskenään asiakkaiden suosiosta. Kilpailu kannustaa tuottajia palveluiden saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden jatkuvaan parantamiseen, muistuttaa Partanen.

 

Terveyden tekijät -julkaisun ovat tuottaneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Lääketeollisuus ry, Terveysteknologia ry, Hyvinvointiala HALI ry, Lääkäripalveluyritykset ry ja Sailab – MedTech Finland ry.

Terveyden tekijät

Lue tiedote ePressissä