-

LPY: Miksi hoitojonoja ei haluta purkaa?

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ihmettelee, miksi yksityisen terveydenhuollon vapaa kapasiteetti ei kelpaa koronakriisistä aiheutuneiden julkisen terveydenhuollon hoitojonojen purkamiseen.

Jo koronakriisin alkuvaiheessa viime keväänä tiedettiin, että julkisen terveydenhuollon jonot tulevat kasvamaan huolestuttavan pitkiksi, koska kiireettömiä hoitoja lykättiin joko oma-aloitteisesti tai valtiovallan ohjeistamana. Lähikontakteja piti välttää ja kapasiteettia täytyi vapauttaa kiireellisten koronapotilaiden hoitamiseen. Koronatestaukseenkin siirrettiin henkilökuntaa.

− Yksityiset terveydenhuollon yritykset tarjosivat jo kevättalvella apuaan. Ehdotimme, että hoitojen ja tutkimusten lykkäämisen asemesta julkinen terveydenhuolto voisi ohjata potilaita yksityiselle sektorille hoidettavaksi. Nämä potilaat olisivat olleet edelleen julkisen terveydenhuollon piirissä, eivät yksityispotilaita. Ehdotukseen ei tartuttu, vastauksena oli syvä hiljaisuus, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen kertoo.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa lykkääntyneiden hoitojen kansanterveydellinen riski alkaa olla jo suurempi kuin koronasta aiheutuva riski. Hoitojonojen purkamisen arvioidaan kestävän jopa vuosia eikä tässä arviossa ole otettu huomioon koronan mahdollista toista aaltoa.

− Olemme uudistaneet avuntarjouksemme. Yksityinen sektori voisi ottaa hoidettavaksi potilaita, joiden kiireetön hoito on lykkääntynyt. Yksityinen ja julkinen terveydenhuolto voisivat näin yhteistyössä purkaa pahimmat jonot jopa puolessa vuodessa, Partanen esittää.

Hoitoon nopeasti ja edullisemmin jonotuksen asemesta

Yksityisillä palveluntuottajilla on edelleen vapaata kapasiteettia: henkilöstöä, tiloja, koneita ja laitteita. Pidentyneitä hoitojonoja voitaisiin purkaa varsin nopeastikin, jos hyödynnettäisiin näitä resursseja. Kunnat ja sairaanhoitopiirit voisivat hankkia palveluita yksityisiltä toimijoilta esimerkiksi ostopalvelusopimusten tai palvelusetelien avulla. Tällöin kansalaiset saisivat tarvitsemansa hoidon nopeammin eivätkä sairaudet pääsisi pahenemaan.

− Yksityisiltä palveluntuottajilta hankitut hoidot ja tutkimukset eivät tulisi kunnille ja kuntayhtymille yhtään kallimmaksi kuin omana työnä aikanaan toteutettavat – todennäköisesti ne tulisivat edullisemmaksi. Miksi potilaita pidetään mieluummin jonossa kuin hankitaan heille heidän tarvitsemaansa hoitoa? Partanen ihmettelee.

Lue tiedote ePressissä