-

LPY: Miksi rajoittaa, kun pitäisi hyödyntää?

Tiedote
0 kommenttia

 

Hallituksen esitys soten ns. runkolaeiksi on nyt eduskunnan käsittelyssä. Esitykseen sisältyvällä järjestämislailla pyritään rajoittamaan tulevien hyvinvointialueiden mahdollisuuksia organisoida palvelunsa tehokkaasti ja hyödyntää yksityisen sektorin kapasiteettia. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä tämä on ristiriidassa sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa.

Hallituksen esitykseen järjestämislaiksi sisältyy ajatus julkisen sektorin oman palvelutuotannon ensisijaisuudesta. Tällöin pyritään rajoittamaan perustettavien hyvinvointialueiden mahdollisuuksia etsiä ja hyödyntää kustannustehokkaimpia keinoja vastuullaan olevien palveluiden järjestämiseksi.

− Jos yksityisen sektorin kanssa tehtyä tuloksekasta yhteistyötä rajoitetaan ja vähennetään hallituksen esittämällä tavalla, kasvavat kustannukset arvioituakin nopeammin ja samalla tuottavuus heikkenee. Tällöin ei saavuteta sote-uudistukselle asetettua tavoitetta kustannuskasvun hillitsemisestä, sanoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY katsoo, että hallituksen sote-esitys ei sisällä riittävästi kannusteita palvelujärjestelmän kehittämiseen ja uudistamiseen. Esityksellä jopa heikennetään merkittävästi järjestämisvastuullisen tahon nykyisiä mahdollisuuksia hyödyntää käytettävissä olevia keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

− Jotta sote-uudistuksen kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa, on käytettävä kaikkia resursseja tarkoituksenmukaisella ja optimaalisella tavalla, myös yksityisellä sektorilla tarjolla olevia, väittää Partanen.

Yksityisen sektorin resursseja kannattaa hyödyntää jo nyt

Väestön ikärakenteen muuttuessa palveluiden tarve kasvaa nopeammin kuin kansalaisten tarvitsemia palveluita pystytään yksin julkisella sektorilla tuottamaan.

Yksityisen sektorin hyödyntäminen julkisrahoitteisten terveyspalveluiden tuotannossa on erittäin vähäistä: erikoissairaanhoidossa yksityisten palveluntuottajien osuus on 6 prosenttia, perusterveydenhuollossa 8 prosenttia ja suun terveydenhuollossa 9 prosenttia. Vuonna 2019 palveluseteleitä myönnettiin terveyspalveluihin 15 miljoonalla eurolla. Tämä oli vain 0,12 prosenttia julkisen sektorin terveydenhuollon menoista (12,4 miljardia euroa).

− Jo nyt julkisen sektorin kannattaisi hyödyntää yksityisen sektorin toimijoita selvästi laajemmin kuin tehdään. Hoitojonojen purkaminen esimerkiksi palvelusetelijärjestelmien avulla olisi tarkoituksenmukaista sekä palveluiden paremman saatavuuden että kustannussäästöjen näkökulmasta, sanoo Partanen.

Lue tiedote ePressissä