-

LPY: Oikeista roolituksista sote-solmun ratkaisu

Tiedote
0 kommenttia

 

Sote-uudistuksen tarve on tiedostettu jo kauan ja sen keskeisistä tavoitteista vallitsee hyvin laaja yksimielisyys. Myös tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet ovat olleet yleisesti tiedossa usean vaalikauden ajan. Vain käytettävien keinojen painotuksesta ja ajoituksesta on ollut erilaisia näkemyksiä. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) on esittänyt yhtenä tärkeimpänä keinona julkisen sektorin järjestämisvastuun eriyttämistä sote-palveluiden tuotannosta. LPY:n mielestä tämä toimenpide olisi sote-solmun ratkaisu.

Sote-uudistuksella tavoitellaan palveluiden parempaa saatavuutta, eriarvoisuuden vähentämistä ja menojen kasvun hillitsemistä. Uudistuksen valmistelun aikana on esitetty lukuisia keinoja tavoitteiden saavuttamiselle. Niitä ovat muun muassa järjestämisvastuun siirtäminen kuntia suuremmille organisaatioille, rahoitusjärjestelmän yksinkertaistaminen, sote-palveluiden integraation parantaminen sekä uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen. Ne kaikki ovat osaratkaisuja ja niitä tarvitaan.

− Välttämätöntä palvelurakenneuudistusta tehtäessä on uskallettava muuttaa palvelujärjestelmän perusrakenteita. Julkisella sektorilla olevan palveluiden järjestämisvastuun eriyttäminen palvelutuotannosta olisi sekä rakenteita että ajattelumallia muuttava uudistus, esittää LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Suomen hyvinvointiyhteiskuntamallissa julkisella sektorilla on hyvin laaja vastuu sote-palveluiden järjestämisestä. Yhdistettynä pääosin verorahoitteiseen palvelutuotantoon ja monituottajamallin hyödyntämiseen sillä on onnistuttu turvaamaan sote-palveluiden oikeudenmukainen saatavuus suhteellisen hyvin. Nykyiset haasteet kuitenkin edellyttävät palvelujärjestelmän kehittämistä. Tuottavuutta on parannettava merkittävästi, jotta soten tavoitteet voidaan saavuttaa. Sille on nyt löydettävä oikeat keinot ja kannusteet.

Jokaisella toimijalla on oltava oma roolinsa

Palveluiden järjestämisvastuun eriyttämisellä niiden tuotannosta luodaan edellytykset ja kannusteet koko palvelujärjestelmän uudelleen organisoimiselle ja toimijoiden roolittamiselle. Samalla on kehitettävä kustannuslaskentaa sekä lisättävä palvelutuotannon läpinäkyvyyttä ja tuottajien vertailtavuutta.

− Järjestämisen eriyttämisen avulla julkisen sektorin toimijat voivat nykyistä paremmin keskittyä viranomaisvastuuta ja julkista vallankäyttöä edellyttävien tehtävien hoitamiseen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaamiseen. Tällöin myös demokraattisen päätöksenteon edustajien, vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden, rooli tavoitteiden asettajana ja taloudellisten resurssien myöntäjänä selkeytyy. Parhaaseen tulokseen päästään, kun julkinen sektori keskittyy palveluiden järjestämiseen – ja tuottajaksi valitaan aina paras, toteaa Partanen.

Lue tiedote ePressissä