-

LPY: Onko tuhat uutta virkalääkäriä innovatiivinen ratkaisu?

Tiedote
0 kommenttia

 

Hallitus on ilmoittanut tuovansa eduskuntaan lain, jolla hoitotakuuta tiukennetaan siten, että perusterveydenhuollon palveluihin on päästävä seitsemässä päivässä. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) pitää tavoitetta hyvänä ja kannattaa sitä. Hallituksen esittämiin keinoihin sen sijaan on huomautettavaa. Ne ovat liian yksioikoisia. Ne tulevat myös kalliimmiksi kuin hallitus kaavailee, sillä kustannuslaskelmat eivät ole realistisia.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan keskeinen keino hoitotakuun toteuttamiseksi on tuhannen uuden terveyskeskuslääkärin palkkaaminen. Rekrytoinnit saataisiin alkuun rahoituksella, jota ministeriö alkaa hakemuksesta myöntää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kautta. Tätä rahoitusta olisi mahdollista käyttää lääkäreiden palkkaamiseen.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen kysyy, mistä nämä tuhat lääkäriä on tarkoitus saada. Kolmesataa terveyskeskuslääkärin virkaa on parhaillaankin täyttämättä. Entä miten ne lääkärit, jotka onnistutaan palkkaamaan, saadaan ohjatuksi sinne, missä heitä eniten tarvitaan, eikä vetovoimaisiin kasvukeskuksiin?

– Jos lääkäreitä palkataan lisää, tarvitaan lisää myös muuta henkilökuntaa, erityisesti hoitajia. Nämä ammattilaiset tarvitsevat muun muassa tiloja, tukipalveluita ja työvälineitä. Tuhannen lääkärin palkkaamisesta on laskelmia, mutta ne kattavat vain lääkäreiden palkat ja niiden sivukulut. Laskelmissa ei ole otettu huomioon muun henkilökunnan lisätarvetta eikä muitakaan lisäkustannuksia, Partanen huomauttaa.

Poliitikot ovat peränneet sote-uudistuksen toteuttamiseksi innovatiivisia ratkaisuja. Virkalääkäreiden palkkaaminen julkiselle sektorille mihin hintaan hyvänsä ei sellainen ole. Se ei ole myöskään verovarojen ja asiakasmaksujen tehokasta ja taloudellista käyttämistä.

– Yksityisen sektorin toimijat tuottavat saman perusterveydenhuollon palvelun pääsääntöisesti edullisemmin ja tehokkaammin. Eroa julkisen sektorin kustannuksiin ei pystytä sanomaan aivan tarkasti, koska kunnat eivät ole tuotteistaneet palveluitaan ja eri kunnissa lasketaan kustannukset eri tavalla. Tehokkuusero on 10–30 prosenttia yksityisten hyväksi, Partanen sanoo.

– Miksi ei hankita palveluita yksityiseltä sektorilta silloin, kun ne saa sieltä vähintään yhtä korkealaatuisina mutta pienemmin kustannuksin? Virkalääkäri on kiinteä, pysyvä kustannus. Ulkopuolisilta hankituista palveluista maksetaan vain käytön mukaan, Partanen muistuttaa.

LPY on ehdottanut, että valtiovarainministeriö käynnistäisi yhdessä Kuntaliiton ja kuntien kanssa prosessin, jonka avulla löydettäisiin yhtenäiset perusteet julkisen sektorin palveluiden tuotteistamiselle ja kustannuslaskennan toteuttamiselle. Tämän työn voisi aloittaa sote-palveluiden tuotteistamisesta. Tällöin palvelun järjestäjällä olisi mahdollisuus verrata oman tuotannon ja ulkopuolelta hankitun palvelun hintaa luotettavasti ja tehdä päätöksiä tämän tiedon pohjalta.

Lue tiedote ePressissä