-

LPY: Päiväkirurgiaa voitava hankkia yksityiseltä sektorilta

Tiedote
0 kommenttia

 

Voimassa olevan terveydenhuoltolain mukaan leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä kyseinen terveydenhuoltolain säännös heikentää huomattavasti erikoissairaanhoidon saatavuutta ja on vaikuttanut merkittävästi erikoissairaanhoidon hoitojonoihin.

− Terveydenhuoltolain ns. keskittämispykälä estää hyvinvointialueita purkamasta hoitojonoja hankkimalla anestesiassa tehtäviä toimenpiteitä yksityiseltä sektorilta. Säännös ei myöskään mahdollista hyvää työnjakoa hyvinvointialueiden omien toimintayksiköiden välillä, kertoo LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuutta, työnjakoa ja yhteistyötä selvittänyt työryhmä esitti 11.1.2024 julkaisemassaan raportissa pientä muutosta terveydenhuoltolain keskittämispykälään. Työryhmän mukaan lääketieteen kehittyminen mahdollistaa erityyppiset pienkirurgiset toimenpiteet potilasturvallisesti lyhyen anestesian turvin myös muualla kuin yhteispäivystysyksiköissä.

− Työryhmän esitys on oikeansuuntainen, mutta tarpeettoman rajaava. Sen mukaan hyvinvointialueet eivät voisi jatkossakaan hankkia päiväkirurgisia toimenpiteitä yksityisiltä toimijoilta tai toteuttaa niitä edes omissa toimipisteissään, joissa ei ole yhteispäivystystä, Tolonen sanoo.

Erikoissairaanhoidon jonot ovat viime vuosina kasvaneet huolestuttavan pitkiksi. Ylipitkissä eli hoitotakuulain vastaisissa hoitojonoissa odotti toimenpiteitä viime vuonna yli 30 000 potilasta.

− Koronapandemia ei ole ainoa syy näihin laittomiin hoitojonoihin. Kyllä yksi syy on se, että hyvinvointialueet eivät saa hankkia anestesiassa toteutettavia hoitoja yksityisiltä toimijoilta edes ruuhkahuippujen tasaamiseksi, väittää Tolonen.

STM:n selvitystyöryhmä perustelee päiväkirurgisten toimenpiteiden hankintakiellon jatkamista päivystysten henkilöstön riittävyyden turvaamisella.

− Perustelu on hieman ontuva. Täytyy muistaa, että hyvinvointialueet voivat aina päättää siitä, kuinka paljon ne kulloinkin käyttävät ostopalveluita tai myöntävät palveluseteleitä, Tolonen muistuttaa.

LPY esittää, että terveydenhuoltolaista poistetaan kyseinen keskittämissäännös tai sitä ainakin muutetaan niin, että hyvinvointialueilla olisi mahdollisuus esimerkiksi ruuhkahuippujen purkamiseksi hankkia päiväkirurgisia toimenpiteitä myös yksityiseltä sektorilta ja toteuttaa niitä myös omissa yksiköissään, joissa ei ole yhteispäivystystä. Päiväkirurgiassa tehtävät toimenpiteet voidaan nykyään suorittaa potilasturvallisuuden vaarantumatta myös terveydenhuollon yksiköissä, joissa ei ole yhteispäivystystä. Näin toimitaan jo monissa muissa maissa, joissa leikkaustoimintaa muutenkin aktiivisesti kehitetään päiväkirurgisempaan suuntaan.

Lue tiedote ePressissä