-

LPY: Palveluhankintojen rajaaminen heikentäisi saatavuutta

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) kritisoi hallituksen sote-esitysluonnokseen sisältyvää pyrkimystä rajoittaa julkisella rahoituksella yrityksiltä hankittavia palveluita. Myös lainsäädännön arviointineuvosto kiinnitti asiaan huomiota 9.11.2020 antamassaan lausunnossa.

Jos hallituksen valmistelema sote-uudistus toteutuisi esitetyssä muodossa, julkisten palveluiden järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien välistä yhteistyötä jouduttaisiin vähentämään merkittävästi.

− Tämä tarkoittaisi monilla alueilla palveluiden saatavuuden heikentymistä ja kustannusten nousua sekä alueiden elinvoiman hiipumista, arvioi LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

Tolosen mukaan lainsäädännön arviointineuvoston lausunto vahvistaa sen, että LPY:n huoli on aiheellinen. Arviointineuvosto kehottaa hallitusta korjaamaan esityksen puutteita, joista osa liittyy yksityisten palveluiden hankintaa koskeviin kirjauksiin ja vaikutusarvioiden puuttumiseen.

Lainsäädännön arviointineuvosto toteaa lausunnossaan muun muassa, että yksityisten ostopalveluiden hankinnan rajoitukset voivat heikentää hyvinvointialueiden mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta ja hillitä kustannuksia. Neuvosto kehottaa arvioimaan tarkemmin riskejä kustannusten kasvulle, jota syntyy täydestä valtion rahoituksesta ja yksityisen palvelutuotannon käytön rajoittamisesta.

Tarve hyödyntää yritysten palveluita ei katoa

Kunnat ja kuntayhtymät hankkivat sote-alan yrityksiltä palveluita oman palvelutuotantonsa täydentämiseksi. Yhteistyön muotoja ovat olleet ostopalvelut, palveluseteleiden hyödyntäminen sekä osa- ja kokonaisulkoistukset. Näistä kaikista on saatu hyviä tuloksia. Hoitoon pääsyä on pystytty parantamaan ja kustannusten kasvua samalla hillitsemään.

Ilpo Tolonen korostaa, että yritysyhteistyön lähtökohtana on aina ollut kunnan tai kuntayhtymän tarve. Kuntien päätöksenteossa on havaittu, että julkinen toimija ei ole itse pystynyt tuottamaan riittävän kustannustehokkaasti kaikkia tarvittavia palveluita ja että on edullisempaa ja tehokkaampaa hankkia osa palveluista ostopalveluin, palvelusetelien avulla tai ulkoistuksin.

− Tarve hyödyntää yritysten palveluita ei katoa mihinkään silloinkaan, kun palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Jos yritysten tarjoamien palveluiden hyödyntämistä rajataan lainsäädännöllä, heikennetään hyvinvointialueiden omaa harkintaa ja mahdollisuuksia toteuttaa järjestämisvastuutaan, Tolonen sanoo.

Yritykset tuottavat kaikista terveyspalveluista lähes kolmanneksen. Yksityisen sektorin tuottamien terveyspalveluiden määrä vaihtelee toimialoittain. Esimerkiksi perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä yksityisen sektorin osuus on jo reilusti yli puolet, mutta erikoissairaanhoidossa vain noin viisi prosenttia.

− Yksityisen sektorin palveluiden käytön vähäinenkin rajoittaminen julkisissa palveluissa johtaisi suuriin ongelmiin. Me emme selviä tulevista haasteista muuten kuin hyödyntämällä kaikki olemassa olevat voimavarat mahdollisimman tehokkaasti, painottaa Tolonen.

Lue tiedote ePressissä