-

LPY: Palvelusetelit soten työkaluiksi

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman raportin mukaan vuosina 2017–2019 järjestettyjen palvelusetelikokeilujen tulokset olivat myönteisiä. Kokeilut osoittivat, että sote-palveluiden saatavuutta ja laatua sekä kansalaisten valinnanmahdollisuuksia voidaan parantaa palveluseteleiden avulla. Lääkäripalveluyritykset ry:lle (LPY) kokeilujen tulos ei ollut yllätys.

Ministeriön raportin mukaan valinnanvapauden koettiin parantavan palveluiden laatua ja saatavuutta sekä kirittävän palveluntarjoajia parempaan suoritukseen. Asiakkaat pitivät pääsääntöisesti valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa tärkeänä ja toivovat voivansa valita palveluntuottajansa itse myös jatkossa.

LPY on kiinnittänyt huomiota siihen, että terveyspalveluilla on myös elinkeinopoliittisia ja kuntien elinvoimaa edistäviä vaikutuksia. Toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo, että palvelusetelikokeilujen tulokset vahvistavat tätä näkemystä.

− Yksityisiä palveluntuottajia saatiin mukaan kokeiluihin alueen koosta riippumatta. Pääsääntöisesti kokeiluihin osallistui suurehkoja toimijoita, jotka pystyivät helpoimmin tarjoamaan kaikki palvelupaketin palvelut, mutta myös pieniä toimijoita oli mukana. Palveluntuottajilla oli taipumusta sijoittua keskustoihin, mutta harvaan asutuilla alueilla syntyi muista alueista poiketen uusia tuottajia. Se osoittaa, että valinnanvapausmalli toimii myös maaseutumaisella alueella, Partanen kommentoi tuloksia.

Raportti painottaa, että järjestelmää kehitettäessä ja laajennettaessa pitää kiinnittää huomiota kansalaisten yhdenvertaisuuteen. Nyt asiakas ei voi vaatia itselleen palveluseteliä, ja kuntien halukkuus tarjota palveluseteleitä vaihtelee. Lisäksi palveluseteleitä tarjotaan eri kunnissa varsin vaihtelevilla sisällöillä ja eri palveluissa. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta haasteita aiheuttaa myös asiakkaiden omavastuuosuuden suuri vaihtelu eri alueilla.

LPY:n mielestä palvelusetelistä pitäisi tehdä subjektiivinen oikeus siten, että palveluiden järjestäjän on tarjottava seteliä tilanteessa, jossa joko jo on jonoja tai on uhka, että jonoja muodostuu ja kansalaisen hoitoon pääsy on vaarassa venyä.

− Palvelusetelilaki on voimassa olevaa lainsäädäntöä. Palveluseteli tulee todennäköisesti olemaan mukana tulevassa sote-uudistuksessa, joten setelien käyttöä kannattaa lisätä jo nyt eikä jäädä odottelemaan sote-uudistuksen lopputulosta, Partanen muistuttaa.

 

Lisää tietoa:
Palvelusetelikokeilun (sote-keskus) seuranta- ja arviointiraportti 2017–2019
Palvelusetelikokeilun (suun terveydenhuolto) seuranta- ja arviointiraportti 2018–2019

 

Tutustu myös:
Suomen Yrittäjät: Jonottamatta palveluihin – Palvelusetelin hyödyt koko Suomen käyttöön
LPY ja NÄE ry: Palveluseteli – hyvään hoitoon ilman jonottamista

Lue tiedote ePressissä