-

LPY: Perustuslain henki vaarantuu sote-esityksessä

Tiedote
0 kommenttia

 

Hallitus on sote-esityksellään rajoittamassa voimakkaasti perustettavien hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hyödyntää yksityisiä toimijoita julkisrahoitteisten sote-palveluiden tuotannossa. Esitystään hallitus perustelee perustuslain vaatimuksilla. Kyseessä on hallituksen omalaatuinen laintulkinta. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mukaan yhtä perusteltu tulkinta olisi se, että hyvinvointialueilla on velvollisuus hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia resursseja, jotta ne pystyvät turvaamaan kansalaisten perusoikeudet.

Perustuslaissa edellytetään, että julkisen vallan on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

− Perustuslaki ei vaadi rajoittamaan yksityisiltä toimijoilta hankittavien sote-palveluiden määrää. Se ei ylipäätään ota kantaa siihen, miten palvelut tuotetaan. Perustuslaki ei edellytä, että julkisen sektorin pitäisi tuottaa kyseisiä palveluita itse, kertoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Kunnat ja kuntayhtymät ovat tähänkin saakka toimineet perustuslain määrittämällä tavalla.

− Kun niiden omat resurssit tai kyky investoida eivät ole riittäneet, apua on hankittu yksityisiltä palveluntuottajilta. Näin on voitu turvata perustuslaissa määritellyt kansalaisten oikeudet, sanoo Partanen.

Kun hallitus haluaa rajoittaa hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hyödyntää yksityisen sektorin resursseja, se LPY:n mielestä samalla vaarantaa hyvinvointialueiden kyvyn turvata palvelut perustuslain vaatimusten mukaisesti.

− Hyvinvointialueilla ei tule olemaan riittävästi resursseja korvaamaan sitä palvelutuotannon määrää, joka uhkaa poistua julkisesta terveydenhuollosta sote-uudistuksen myötä. Onko hallituksen sote-esitys silloin perustuslain hengen mukainen? Partanen kysyy.

Epämääräisestä termistä aiheutuu ongelmia

Vaatimus hyvinvointialueen riittävästä omasta tuotannosta on yksi sote-esityksen kohta, jolla yksityisiltä hankittavien palveluiden määrää aiotaan rajoittaa. Vaatimus tarkoittaa sitä, että vaikka palveluita ostettaisiin yksityisiltä tuottajilta, hyvinvointialueella pitää olla samanaikaisesti varalla resurssit tuottaa kaikki palvelut tarvittaessa myös itse.

Partasen mielestä riittävä oma tuotanto on epämääräinen käsite ja tulee aiheuttamaan paljon epäselvyyksiä. Hänen mukaansa lakiesitystä on varsin yleisesti tulkittu siten, että hyvinvointialueen pitää pystyä tuottamaan itse vähintään puolet kaikkien sote-alojen palveluista.

− Monissa sote-palveluissa julkisella sektorilla on hyvin vähän omaa tuotantoa. Voidakseen ottaa nämä sote-palvelut omaksi tuotannokseen hyvinvointialueen täytyisi hankkia lisää henkilöstöä sekä kyetä investoimaan merkittävästi toimitiloihin ja laitteisiin. Se on ollut tähän mennessä mahdotonta ja sitä se tulee olemaan myös jatkossa, arvioi Partanen.

Lue tiedote ePressissä