-

LPY: Pilottirahoitusta palvelusetelikokeiluihin

Tiedote
0 kommenttia

 

Sote-lakien valmistelun viivästyminen ei mahdollista valinnanvapauspilottien aloittamista ennen lakien voimaantuloa. Hallitus on alustavasti varautunut pilottihankkeiden toteuttamiseen 200 miljoonalla eurolla vuosina 20192020. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä osa tästä rahoituksesta kannattaa nyt kohdentaa palvelusetelilainsäädännön mukaisten kokeilujen jatkamiseen ja toteuttamiseen.

– Hallituksen valinnanvapauslakiesityksen mukaisten asiakasseteleiden ja henkilökohtaisten budjettien testaaminen onnistuu soveltuvin osin jo nykyisen lainsäädännön aikana, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Laki sote-palveluseteleistä tuli voimaan vuonna 2009. Sen mukaan sote-palveluista vastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät voivat hyödyntää palvelusetelijärjestelmiä järjestämisvastuunsa toteuttamisessa.

– Vaikka kokemukset palveluseteleiden käytöstä ovat olleet hyviä, terveyspalveluissa niiden hyödyntäminen on ollut erittäin vähäistä – julkisissa terveyspalveluissa vain muutaman prosentin luokkaa palveluiden kokonaismäärästä, kertoo Partanen.

Valmisteilla olevan lain mukaisiin valinnanvapauden pilottikokeiluihin hakivat kaikki maakunnat. Valtio varautui ensivaiheessa näiden pilottien rahoittamiseen 100 miljoonalla eurolla. Pilottikokeilut aloittavat maakunnat ja hankkeet valittiin jo keväällä.

– Koska valinnanvapauslakiesityksen asiakassetelit eivät poikkea kovin paljon nykyisistä palveluseteleistä, onnistuu näiden pilottihankkeiden osittainen toteuttaminen myös palvelusetelijärjestelmiä hyödyntäen. Valtion kannattaakin nyt siirtää valinnanvapauden kokeiluihin vuodelle 2019 varatusta määrärahasta osa palveluseteleillä toteutettavaksi, esittää Partanen.

Palveluseteleillä on onnistuttu parantamaan sote-palveluiden saatavuutta ja lisäämään valinnanvapautta sekä tehostamaan palveluiden tuottamista. Palveluseteleiden käytöstä on hyviä kokemuksia eri puolilla maata ja erilaisissa sote-palveluissa.

– Jos sote-uudistus toteutuu hallituksen esittämässä muodossa, palvelusetelit muuttuvat asiakasseteleiksi. Palvelusetelin käytön tehostamisella saataisiin arvokasta tietoa ja kokemusta asiakassetelin käyttöönottoa varten. Hallituksen tuleekin kannustaa kuntia ja kuntayhtymiä palveluseteleiden käytön lisäämiseen, sanoo Partanen.

Lue tiedote ePressissä