-

LPY: Sairausvakuutuslain muutos epäonnistunut

Tiedote
0 kommenttia

Lakimuutoksen takana on enemmän alue-­ ja henkilöstöpolitiikkaa kuin toiminnan tehostamista, sanoi LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen FYSI-­Yrittäjäpäivillä torstaina ja viittasi STM:n tiistaiseen tiedotteeseen, joka korostaa syrjäseutujen palvelujen saatavuutta.

Vaikka sairausvakuutuskorvauksia koskeva lakimuutos luokin kannusteen asiakkuuksien siirtymiseen julkiselta sektorilta vakuutusjärjestelmän piiriin yksityiselle, niin yksityisiä lääkäripalveluyrityksiä edustava LPY kritisoi muutosta. Lakimuutos mahdollistaa kansalaiselle sairausvakuutuskorvauksen saamisen myös julkisen sektorin tiloissa tuotetusta yksityisestä terveyspalvelusta. Muutos paitsi asettaa yksityiset tuottajat eriarvoiseen asemaan, se myös heikentää entisestään sairausvakuutusjärjestelmän mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoja kansalaisille. Uudistuksen myötä luodaan osalle julkisen sektorin henkilöstöä mahdollisuus harjoittaa kilpailevaa elinkeinotoimintaa työnantajan tiloissa ja laitteilla.
– Miten jakautuu virkalääkärin, joka harjoittaa yritystoimintaa työnantajansa tiloissa ja laitteilla, työaika potilastyön ja hallinnollisten töiden välillä? Voiko syntyä kiusaus siirtää iltatöiksi potilastyötä, josta korvaus tulee omaan piikkiin? Päivällä voi sitten osallistua enemmän hallinnollisiin palavereihin, laatutyöhön ja koulutukseen, pohtii Ismo Partanen.

Hallitusohjelmakirjauksen taustalla oli ensisijaisena tavoitteena tehostaa julkisten terveydenhuoltoinvestointien käyttöastetta ja toisaalta ajatuksena oli turvata palvelujen saatavuus erityisesti ns. syrjäseuduilla.
– Tavoitteissa ei ole moitittavaa. Huomattavasti parempaan lopputulokseen olisi kuitenkin päästy uudistamalla kannustin-­ ja työaikajärjestelyjä julkisessa terveydenhuollossa sekä lisäämällä niitä julkisia hankintoja, joihin sisältyy velvoite tuottaa palvelut tilaajan tiloissa ja laitteita hyödyntäen. Tällä ratkaisulla ei olisi aiheutettu mittavia ongelmia alan markkinoiden toiminnalle.

Ismo Partasen mielestä esitetty lakimuutos aiheuttaa merkittävästi enemmän haittaa terveyspalvelujen kehittymiselle kuin mikä muutoksesta saatava hyöty on.
– Moraalisten ongelmien ja epätasa-­arvoisuuden lisäksi muutos nostaa hallinnollisia kuluja, sekoittaa palvelu­‐ ja rahoitusjärjestelmiä, tukee huonoa henkilöstöpolitiikkaa ja vääristää kilpailua. Tämä muutos johtaa vääjäämättä sairausvakuutuskulujen kasvuun.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi