-

LPY: Samat pelisäännöt omistajatahosta riippumatta

Tiedote
0 kommenttia

 

Sote-uudistuksen yhteydessä on nostettu esiin kysymys sairaanhoitopiirien omistamien yhtiöiden tulevaisuudesta. Nämä yhtiöt rinnastetaan hallituksen sote-esityksessä yksityisiin yrityksiin. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä tämä hallituksen linjaus on perusteltu ja oikein. Sen sijaan sote-esitykseen sisältyvä vaatimus hyvinvointialueiden riittävästä omasta tuotannosta ei ole tarkoituksenmukainen.

Hallituksen sote-esitystä on kritisoitu siitä, että se uhkaa julkisen sektorin omistamien yhtiöiden asemaa, koska niiden palvelutuotantoa ei voida laskea hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi. Vaatimus hyvinvointialueen riittävästä omasta palvelutuotannosta sisältyy hallituksen sote-esitykseen.

− Jos julkisen sektorin omistamien yhtiöiden palvelutuotanto voidaan katsoa hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi, syntyy kilpailuvääristymiä ja kannuste perusteettomasti suosia omia yhtiöitä. Tämä lisäisi entisestään halukkuutta laajentaa yhtiömuotoista toimintaa, jonka pelisäännöt eivät vieläkään ole kaikilta osin kunnossa, arvioi LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Partanen muistuttaa, että julkisesti omistetut terveysalan yhtiöt on perustettu sen vuoksi, että ne voisivat osallistua markkinoille eli myydä palveluita myös omistajatahojensa ulkopuolelle, esimerkiksi vakuutusyhtiöille tai toisille kunnille.

Järjestäminen ja tuottaminen eriytettävä

Julkisen sektorin omistamien yhtiöiden erityisaseman puolustajat haluavat muuttaa hallituksen esitystä tavalla, joka mahdollistaisi kyseisten yhtiöiden palvelutuotannon tulkitsemisen hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi.

LPY pitää esitettyä korjausliikettä vääränä. Siitä seuraisi paljon uudenlaisia ongelmia. Oikea tapa ratkaista asia on se, että sote-lainsäädännössä eriytetään palveluiden järjestäminen ja tuottaminen selkeästi toisistaan sekä poistetaan perusteeton ja tulkinnanvarainen vaatimus hyvinvointialueen riittävästä omasta palvelutuotannosta. Järjestämisen ja tuottamisen käsitteiden sekoittuminen on julkisen sektorin omistamien yhtiöiden toiminnassa johtanut moniin ongelmiin, esimerkiksi kustannusten kohdentamisessa ja palveluiden hinnoittelussa.

− Hyvinvointialueiden pitää olla ennen kaikkea palveluiden järjestäjiä ja keskittyä erityisesti tähän tärkeään rooliinsa. Niillä voisi toki olla myös omaa palvelutuotantoa. Silloin kun julkisen sektorin palveluntuottaja toimii yhtiömuodossa ja kilpailee myös avoimilla markkinoilla, sitä täytyy kuitenkin kohdella samalla tavalla kuin muitakin yrityksiä, vaatii Partanen.

Lue tiedote ePressissä