-

LPY: Sava-korvausten leikkaaminen olisi suuri virhe

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) on huolissaan siitä, että osa valmistelussa olevan vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen rahoituksesta katettaisiin pienentämällä yksityisten terveyspalveluiden käyttäjille maksettavia sairausvakuutuskorvauksia. LPY varoittaa korvausten leikkaamisen seurauksista.

LPY:n vt. puheenjohtaja Ilpo Tolonen kertoo saaneensa viime päivinä runsaasti huolestuneita yhteydenottoja yhdistyksen jäsenyrityksiltä. Julkisuudessa olleet hallituksen suunnitelmat ns. sava-korvausten leikkaamisesta hoitajamitoituksen rahoittamiseksi ihmetyttävät alan toimijoita.

− Kentällä ihmetellään, onko sosiaali- terveysministeriön budjetista löydettävissä tarvittavat noin 200 miljoonaa euroa, Tolonen kertoo.

Tolosen mukaan sava-korvausten leikkaaminen johtaisi sote-uudistuksen tavoitteiden vesittymiseen. Hoidon saatavuus heikkenisi, kun osa nykyisin yksityisiä palveluita käyttävistä siirtyisi julkisten palveluiden piiriin. Tällöin jo ennestään pitkät jonot kasvaisivat ja julkisen sektorin kustannukset nousisivat. Myös eriarvoisuus lisääntyisi, kun jatkossa entistä harvemmilla olisi varaa käyttää yksityisiä terveyspalveluita.

Tolonen muistuttaa, että sava-korvattavia terveyspalveluita käyttävät kaikkiin tuloluokkiin kuuluvat henkilöt. Usein syynä on se, ettei julkinen terveydenhuolto toimi. Kyseisten korvausten leikkaaminen johtaisi vääjäämättä siihen, että osa tarpeellisista lääkärikäynneistä viivästyy tai jää kokonaan tekemättä.

− Sava-korvaukset ovat olleet julkiselle taloudelle erittäin edullinen ja tehokas tapa parantaa terveyspalveluiden saatavuutta. Julkisen terveydenhuollon vastaavasta palvelusta yhteiskunta rahoittaa keskimäärin yli 90 prosenttia, mutta yksityisen sektorin käynneistä sava-korvaus on vain noin 15 prosenttia. Vuonna 2018 korvauksia maksettiin palveluiden käyttäjille noin 145 miljoonaa euroa, mikä on 16 euroa/käynti. Tällä summalla tuotettiin lähes 9 miljoonaa asiakaskäyntiä, kertoo Tolonen.

− Sava-korvausten lisäleikkaukset olisivat suuri virhe sekä sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen että kuntatalouden näkökulmasta. Jos hoitojonoja aidosti haluttaisiin purkaa ja palveluiden saatavuutta parantaa sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti, pitäisi sava-korvauksia nostaa tai hyödyntää palveluseteleitä terveyspalveluissa merkittävästi nykyistä laajemmin, sanoo Tolonen.

Lue tiedote ePressissä