-

LPY: Sava-leikkaus lisää kuntien menoja

Tiedote
0 kommenttia

Valtiovarainministeri esittää talousarvioehdotuksessaan 78 miljoonan euron leikkausta lääkäri- ja hammaslääkärikustannusten sairausvakuutuskorvauksiin. Kyseinen leikkaus johtaa siihen, että osa yksityiseltä sektorilta hoitonsa hakevista siirtyy julkisen sektorin hoidettavaksi. Tämä kasvattaa entisestää pitkiä kunnallisen sektorin hoitojonoja sekä viivästyttää hoitoon pääsemistä ja tarpeellisen hoidon aloittamista. Jo vähäinenkin asiakassiirtymä julkiselle sektorille aiheuttaa sava-korvausten leikkausta suuremmat menot kunnille ja kuntayhtymille.

– Jokainen yksityiseltä sektorilta kunnalliselle sektorille siirtyvä asiakas aiheuttaa julkiselle taloudelle moninkertaiset kustannukset verrattuna siihen, että hän olisi hakeutunut hoitoon yksityiselle sektorille sairausvakuutuskorvausta hyödyntäen, väittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Sairausvakuutuskorvausjärjestelmä on luonut kannusteen saada ihmiset panostamaan omaan terveyteensä ja toimintakykyynsä. Järjestelmä on julkisen talouden näkökulmasta erittäin kustannustehokas: verorahoituksella korvataan julkisten lääkäripalvelujen kustannuksista keskimäärin yli 90 prosenttia, mutta sairausvakuutus korvaa keskimäärin vain noin 20 prosenttia vastaavista kustannuksista kansalaisen hakeutuessa hoitoon yksityiselle sektorille.

Lääkäripalkkioihin kohdistuneiden vakuutuskorvausten leikkaus vaikuttaa 1,6 miljoonan ja suun terveydenhuollon korvausten leikkaus 1,1 miljoonan kansalaisen hoitokuluihin. Tutkimusten ja hoitojen sairausvakuutuskorvauksia maksetaan noin 1,2 miljoonalle henkilölle.

– Ilmeisenä vaarana on, että sairausvakuutuskorvauksen merkittävästi pienentyessä hoitoon hakeutumisen kynnys kasvaa. Tämä johtaa tarpeellisten hoitojen aloittamisen viivästymiseen sekä sitä kautta sairauksien pahenemiseen ja entistä vaativimpien, kalliimpien hoitojen tarpeen lisääntymiseen, kertoo Partanen.

– Eniten sairausvakuutuskorvausten leikkauksista kärsivät pienituloiset, joilla ei ole varaa tai mahdollisuutta ottaa terveysvakuutusta, toteaa Partanen.

Sava-korvausten pieneneminen olemattomiin viivästyttää hoitoon hakeutumista, lisää eriarvoisuutta hoitoon pääsyn suhteen ja kasvattaa kuntien terveysmenoja.

– VM:n esittämä sava-korvausten leikkaus ei ole terveys-, sosiaali- ja talouspoliittisten tavoitteiden mukainen. Se ei myöskään tue sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Näitä tavoitteita ovat hoitoon pääsyn parantaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä terveydenhuollon kustannusten pienentäminen, toteaa Partanen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi