-

LPY: Seitsemän päivän hoitotakuu on mahdollinen

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys terveydenhuoltolain muutoksesta. Sillä pyritään saavuttamaan seitsemän päivän hoitotakuu perusterveydenhuollossa. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä tavoite on ehdottomasti kannatettava. Yhdistyksen mukaan tämä kunnianhimoinen tavoite on saavutettavissa, kun otetaan kaikki resurssit tehokkaasti käyttöön.

Vuodenvaihteessa lausunnolla olleella lakiesityksellä tiukennettaisiin hoitoon pääsyn määräaikoja perusterveydenhuollossa. Avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään siitä, kun on tehty arvio hoidon tarpeesta.

− Tavoite on kunnianhimoinen, mutta ehdottomasti kannatettava. Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn parantaminen on perusteltua sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden, terveyden edistämisen että julkisen talouden näkökulmasta, kommentoi lakiluonnosta LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Hoitotakuun tiukennuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2023. Hyvinvointialueilla olisi siten vain reilu vuosi aikaa saavuttaa lain edellyttämä tilanne.

− Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaikkien käytettävissä olevien resurssien, myös yksityisellä sektorilla tarjolla olevien, hyödyntämistä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan myös merkittäviä muutoksia ja uudistuksia koko nykyiseen palvelujärjestelmään ja sen prosesseihin sekä ammattihenkilöiden työnjakoon, Partanen sanoo.

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat vielä tämän vuoden sote-palveluiden järjestämisestä.

− Jos korjaaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä heti, hoitoon pääsyn tavoitetta ei saavuteta. Kuntien ja kuntayhtymien on välittömästi ryhdyttävä pienentämään patoutunutta hoitovelkaa voimassa olevan lainsäädännön suomia mahdollisuuksia hyödyntäen, esittää Partanen.

Koronakriisi vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista

Koronapandemian aikana perusterveydenhuollon hoitoon pääsy on heikentynyt entisestään.

− Pitkittyneen koronakriisin aikana tilanteen parantamiseksi on tehty valitettavan vähän, vaikka keinoja siihen olisi ollut. Esimerkiksi huomattavasti parempi työnjako yksityisen sektorin toimijoiden kanssa koronakriisin hoitamisessa sekä ostopalveluiden ja palvelusetelijärjestelmien merkittävästi laajempi hyödyntäminen olisivat mahdollistaneet nopeamman hoitoon pääsyn jo nyt, kertoo Partanen.

LPY:n näkemyksen mukaan seitsemän päivän hoitotakuu on saavutettavissa toteuttamalla uudistuksia määrätietoisesti sekä hyvällä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä.

− Jos hyvinvointialueille jää perinnöksi koronakriisin ajalta ylimääräistä hoitovelkaa, hoitotakuutavoitteen toteuttaminen ei onnistu esitetyssä aikataulussa, Partanen toteaa.

LPY:n lausunto perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta 4.1.2022

 

Lue tiedote ePressissä