-

LPY: Sote-esitys on taloudellisesti kestämätön

Tiedote
0 kommenttia

 

Vaalikauden 2019−2023 sote-uudistuksen valmistelu on edennyt eduskuntakäsittelyyn. Soten ns. runkolakien valiokuntakäsittely alkoi helmikuun alussa. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä ilman merkittäviä korjauksia ja täydennyksiä hallituksen esitykseen ei sote-uudistuksella saavuteta ainuttakaan sille asetettua keskeistä tavoitetta – päinvastoin. Uudistuksen myötä julkisrahoitteisten sote-palveluiden saatavuus heikkenee, eriarvoisuus lisääntyy ja kustannukset karkaavat käsistä.

Sote-uudistuksen tavoitteita ovat alusta asti olleet palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannuskasvun hillitseminen tavalla, joka luo edellytykset julkisen talouden tasapainottamiseen pitkällä aikavälillä. Sote-uudistuksen tarpeesta ja keskeisistä tavoitteista on vallinnut laaja yksimielisyys jo ainakin kolmen vaalikauden ajan.

− Lähes kahden vuosikymmenen ajan valmisteltu sote-uudistus pitää toteuttaa tavalla, joka mahdollistaa sille asetettujen keskeisten tavoitteiden saavuttamisen, vaatii Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Sote-esityksestä puuttuvat riittävät kannusteet

Sote-uudistuksen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi täytyy voida hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia resursseja tarkoituksenmukaisella ja optimaalisella tavalla, myös yksityisellä sektorilla tarjolla olevia.

− Hallituksen sote-esitys ei sisällä riittävästi kannusteita palvelujärjestelmän kehittämiseen ja uudistamiseen. Siinä ei myöskään esitetä riittävästi konkreettisia keinoja sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, Partanen toteaa.

Yhteistyötä rajoittamalla ei saavuteta soten tavoitteita

Valtaosan sote-palveluista tuottavat edelleen julkiset palveluntuottajat ja järjestämisvastuu on julkisella sektorilla yksinään. Suomen eri alueilla, paikallis- ja aluetasolla, tehdään kuitenkin yhteistyötä julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen välillä. Tästä yhteistyöstä ja yksityisen sektorin hyödyntämisestä sote-palveluiden tuotannossa on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia: palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja laatu ovat parantuneet – ja samalla on onnistuttu pitämään kustannukset kurissa.

− Jos yksityisen sektorin kanssa tehtyä tuloksekasta yhteistyötä rajoitetaan ja vähennetään lainsäädännöllä esitetyllä tavalla, kasvavat kustannukset arvioituakin nopeammin ja samalla tuottavuus heikkenee. Tällöin ei saavuteta sote-uudistukselle asetettua tavoitetta kustannuskasvun hillitsemisestä, väittää Partanen.

Lue tiedote ePressissä