-

LPY: Sote-henkilöstön rokotukset etupainotteisesti

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyötä tekevän henkilöstön rokotukset toteutetaan etupainotteisesti sen jälkeen, kun ensimmäisen vaiheen rokotukset ikääntyneille ja riskiryhmille on saatu tehtyä.

LPY antoi lausuntonsa Covid-19-rokotuksia koskevan rokotusasetuksen muuttamisesta 13.4.2021.

Yhdistys katsoo, että tavoitteeksi tulee asettaa rokotuskattavuuden saavuttaminen mahdollisimman nopeasti. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi täytyy hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia resursseja, myös yksityisellä sektorilla tarjolla olevia.

LPY:n näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotustilanne on huolestuttava: suuri osa alan henkilöstöstä on edelleen rokottamatta.

Toiminnanjohtaja Ismo Partanen painottaa, että myös yksityisen sektorin työntekijöillä ja asiakkailla on oltava oikeus saada rokote tasavertaisesti, kun massarokotukset alkavat. Missään ei saa syntyä tilannetta, että yksityisen sektorin toimijoita syrjitään rokotuksissa.

− Yksityisen sektorin palveluntuottajilla on ollut useilla alueilla suuria vaikeuksia saada rokotuksia niille työntekijöille, jotka olisivat voimassa olevan asetuksen mukaisesti oikeutettuja saamaan rokotuksen, Partanen kertoo.

LPY:n mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön suojaamisessa koronavirukselta on kysymys sekä potilas- että työturvallisuudesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden on voitava luottaa siihen, että asioiminen on turvallista myös pandemian aikana. On myös syytä muistaa, että sote-alojen asiakaspalvelutyötä tekevä henkilökunta ei voi työtehtävissään välttää lähikontakteja.

LPY uudistaa ehdotuksensa siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö järjestäisi julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteisen suunnittelutilaisuuden, jotta voidaan varmistaa koronarokotusten oikeudenmukainen, sujuva ja tehokas toteuttaminen.

Lue tiedote ePressissä