-

LPY: Sote on edelleen oikealla kehitysuralla

Tiedote
0 kommenttia

 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi tänään hallituksen vastineen perustuslakivaliokunnan antamaan valinnanvapauslakia koskevaan lausuntoon. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee vastineen valmistellessaan esitystään sote-lakeja koskevaksi mietinnöksi. Se lähetetään vielä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi ennen lopullisen mietinnön antamista. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä on tärkeää, että sote-lakien käsittelyä voidaan nyt jatkaa eduskunnassa viivytyksettä.

– Hallituksen valinnanvapauslakiin tekemät muutokset, täydennykset ja täsmennykset ovat varsin perusteltuja ja selkeitä, kommentoi hallituksen vastinetta Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Hallitus tarkensi vastineessaan valinnanvapauden aloittamisen aikataulua. Maakuntien on mahdollistettava peruspalveluita tuottavien sote-keskusten aloittaminen 1.1.2022. Etukäteen määritellyt kriteerit täyttävät maakunnat voivat kuitenkin aloittaa sote-keskustoiminnan aikaisemminkin. Toisaalta hitaammin uudistuksen valmistelussa etenevät maakunnat voivat hakea vuoden jatkoaikaa.

– Hallituksen uudistettu esitys mahdollistaa riittävän soten vaiheistamisen ja maakunnallisten olosuhteiden huomioon ottamisen. Useat maakunnat ovat jo odottaneet, että pääsisivät vihdoin soten toteuttamisvaiheeseen, arvioi Partanen.

Kehysbudjetointi mahdollistettava

Hallitus tarkensi vastineessaan sitä, kuinka sote-menojen kasvun hillintä voidaan toteuttaa uudessa palvelujärjestelmässä. Perustuslakivaliokunta oli lausunnossaan arvioinut, että hallituksen alkuperäisessä esityksessä ei riittävän selvästi kuvattu sitä, kuinka sote-palveluiden saatavuus voidaan turvata kansalaisille kaikissa olosuhteissa.

– Hallituksen vastineessa tarkennetaan ns. menokehysmallia ja sitä, kuinka palveluiden saatavuus voidaan turvata myös poikkeusoloissa ja niissä maakunnissa, joissa ei asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin päästä. Erittäin tärkeää on, että mahdollisuudesta tiukkaan menokuriin ei luovuta, toteaa Partanen.

Lue tiedote ePressissä