-

LPY: Sote on mahdollisuus

Tiedote
0 kommenttia

Valinnanvapauslaki on yksi tärkeä osa sote-kokonaisuudesta, joka pitäisi vihdoin saada etenemään kohti toteutusvaihetta. Lääkäripalveluyritykset ry, LPY, antoi eilen oman lausuntonsa valinnanvapauslaista. Yhdistyksen mielestä lakiesitys täydentää hyvin muita sote-uudistukseen liittyviä ja jo eduskunnan käsittelyssä olevia lakeja.

– Sote-uudistus on nyt välttämätöntä toteuttaa. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää koko palvelujärjestelmän uudistamista, Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen toteaa.

LPY:n mielestä uudistuksen myötä on rakennettava järjestelmä, joka mahdollistaa erilaisten keinojen käyttöönoton sekä sisältää kannusteita niiden hyödyntämiseen ja uusien ratkaisujen innovointiin. Lainsäädännöllä luodaan pelisäännöt ja toimintaympäristön puitteet. Tavoitteiden saavuttamisen ratkaisee lopulta se, kuinka uudistus käytännössä toteutetaan.

– Tarvitsemme uuteen soteen vahvan järjestäjätahon, rahoitusjärjestelmän selkeyttämistä, tuottajien välistä kilpailua ja lisää asiakasohjausta.

Nyt hahmottuvan uudistuksen myötä on mahdollista saavuttaa sotelle asetetut keskeiset tavoitteet: palveluiden saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantaminen sekä arvioidun kustannusten kasvuvauhdin taittaminen.

– Jatkovalmistelussa on pidettävä kirkkaana mielessä uudistuksen keskeiset tavoitteet, eikä sekoiteta tavoitteita ja keinoja keskenään. Sote-integraatio, valinnanvapaus, maakuntien perustaminen ja kilpailuttaminen ovat vain keinoja, eivät tavoitteita. Näitä kaikkia ja monia muitakin keinoja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi, Partanen muistuttaa.

LPY:n lausunto


Lisätiedot:
Ismo Partanen
toiminnanjohtaja, LPY ry
puh. 040 518 5799
ismo.partanen@lpy.fi

Twitter: @LPYry, @ismo_partanen

Lue tiedote ePressissä