-

LPY: Sote-ratkaisu luo mahdollisuuksia

Tiedote
0 kommenttia

Historiallinen ratkaisu on ensimmäinen askel

Hallitus ja oppositio tiedottivat sunnuntaina löytäneensä yhteisen näkemyksen siitä, mihin suuntaan sosiaali- ja terveyspalveluiden hallintomallia uudistetaan. Järjestämisvastuu keskitetään viidelle erityisvastuualueen pohjalle muodostettavalle kuntayhtymälle. Näin kauan valmisteltu sote-palvelurakenneuudistus liikahti merkittävän askeleen eteenpäin.

– Hallitusta ja oppositiota voi onnitella yhteisen näkemyksen löytämisestä – nyt pääsemme eteenpäin. Järjestämisvastuun keskittäminen riittävän suurille toimijoille mahdollistaa sote-palveluiden hallinnon virtaviivaistamisen sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden integraation lisäämisen, kommentoi julkaistua sote-uudistusta Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Järjestämisvastuun eriyttäminen palvelutuotannosta mahdollistaa järjestäjäorganisaatioiden keskittymisen ydintehtäväänsä: palveluiden saatavuuden turvaamiseen. Jatkovalmistelussa on luotava edellytykset kaikkien tuotantoresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja kansalaisten valinnanmahdollisuuksien lisäämiseen.

Jo toista vaalikautta valmistelussa olleen sote-järjestämislain valmistelu alkaa tehdyn ratkaisun myötä puhtaalta pöydältä. Valmistelun tavoitteena on, että uusien sote-alueiden toiminta alkaa 1.1.2017.

– Vielä on paljon selvitettäviä asioita, ennen kuin massiivinen sote-uudistus on maalissa. On esimerkiksi ratkaistava, miten järjestämisvastuussa olevat sote-alueet ohjaavat palvelutuotantoa ja hyödyntävät tehokkaasti käytettävissä olevia tuotantoresursseja sekä miten lähipalveluiden saatavuus turvataan.

– Laadukkaiden ja hyvin saatavilla olevien sote-palveluiden turvaaminen edellyttää nykyisen palvelutuotannon tehostamista, ja se onnistuu vain tuottajien välisen avoimen kilpailun lisäämisellä. Uudet sote-alueet eivät saa tukeutua vain vanhoihin tuotantorakenteisiin ja tapaan toimia. Nyt tarvitaan uutta ajattelua myös käytettävissä olevien resurssien maksimaaliseksi hyödyntämiseksi, esittää Partanen.