-

LPY: Sote-sektori taloustiedolla johtamisen edelläkävijäksi

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ehdottaa, että valtiovarainministeriö käynnistäisi yhdessä Kuntaliiton ja kuntien kanssa prosessin, jonka tavoitteena on löytää yhtenäiset perusteet julkisen sektorin palveluiden tuotteistamiselle ja vertailukelpoisen kustannuslaskentamallin toteuttamiselle. Tämä työ kannattaisi aloittaa sote-palveluiden tuotteistamisesta. Kattavat toiminta- ja taloustiedot tukisivat sote-uudistuksen valmistelua, toteuttamista ja arviointia.

Ehdotus sisältyy lausuntoon, jonka yhdistys on antanut hallituksen esityksestä kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi.

LPY kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan kuntien ja kuntayhtymien tuottama taloustieto on toimitettava automatisoidusti Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietovarantoon. Se luo osaltaan paremmat edellytykset ajantasaisen tiedon hyödyntämiseen ja tiedolla johtamiseen.

− Hallituksen esityksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien on raportoitava Valtiokonttorille ainoastaan tavanomaiset tilinpäätöstiedot. Kunnallisten toimijoiden eri palveluiden tuottavuuden ja tehokkuuden vertailu ei kuitenkaan onnistu pelkillä tilinpäätöstasoisilla tiedoilla. Esitetty raportointitarkkuus on siksi kovin vaatimaton, mutta se on kuitenkin hyvä alku, kommentoi lakiesitystä LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

− Toisaalta esitysluonnoksessa todetaan, että raportointivelvoitetta on tarkoitus jatkossa laajentaa asteittain myös muiden kuin hallituksen esityksessä mainittujen taloustietojen keräämiseen. Asteittaisen laajentamisen ensimmäinen ja nopea askel voisi olla sote-palveluiden taloustietojen yksilöidympi kerääminen, ehdottaa Partanen.

LPY:n lausunto

Lue tiedote ePressissä