-

LPY: Sote-uudistus on toteutettava nyt

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) hallitus käsitteli sote-uudistukseen liittyvää lainsäädäntöä kokouksessaan 3.5.2018. Yhdistys pitää uudistuksen toteuttamista välttämättömänä.

Eduskuntakäsittelyssä oleva hallituksen esitys ei ole täydellinen, mutta se on riittävän hyvä ja tasapainoinen kokonaisuus, jonka mahdollisia puutteita voidaan korjata kokemusten ja palautteen pohjalta.

– Jos sote-lait nyt kaatuvat ja niistä päättäminen jälleen siirtyy kokonaan tai osin uudelleen valmisteltavaksi, seuraukset ovat ikäviä. Merkittävä uudistus lykkääntyy taas kerran. Palveluiden järjestämisvastuu pysyy hajanaisena jakautuen edelleen sadoille kunnille ja kuntayhtymille, sanoo LPY:n puheenjohtaja Yrjö Närhinen.

– Uudistuksen viivästyminen johtaa kansalaisten ja alueiden eriarvoisuuden kasvuun. Tällöin eniten kärsivät paljon palveluita tarvitsevat, muistuttaa LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Terveydenhuollon kustannukset kasvavat jo nyt nopeammin kuin kansantalouden kantokyky kestää. Jos sote-uudistus lykkääntyy, kustannusten kasvu jatkuu ja uhkaa ryöstäytyä käsistä. Tällöin paine verojen ja asiakasmaksujen korottamiseen kasvaa.

– Valtio ja kunnat joutuvat ottamaan syömävelkaa, sote-infra rapistuu ja toimintatapojen uudistaminen hidastuu. Silloin sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden saavuttaminen etääntyy, Närhinen luettelee sote-uudistuksen siirtämisen vaikutuksia.

 – Jos sote-uudistusta ei toteuteta nyt, vaikutukset näkyvät jo 2020-luvun alkupuoliskolla, Partanen arvioi.

LPY:n mielestä hallituksen esitys on paras kokonaisnäkemys tähän mennessä esitetyistä sote-malleista. Sen toteuttaminen johtaa sekä kansalaisten että kansantalouden kannalta huomattavasti parempaan tulemaan kuin nykyisellä lainsäädännöllä jatkaminen. 

Lue tiedote ePressissä