-

LPY: Soteen kannusteet budjettikuri säilyttäen

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) esittää, että valtion ensi vuoden budjettiin sisällytettäisiin kannusteita palvelusetelien käytön laajentamiselle kuntien terveyspalveluissa. Tämä voidaan toteuttaa valtion talousarvion puitteissa ilman lisärahoitusta eikä se siis edellytä terveyspalveluiden rahoituksen lisäämistä arvioitua enempää. Yhdistyksen esitys on siten linjassa valtiovarainministerin tuoreiden kannanottojen kanssa siitä, että ylimääräistä jakovaraa ei ole – ja budjettikuri on säilytettävä.

– Kannuste voitaisiin liittää esimerkiksi soten valinnanvapauspilottien rahoitukseen. Tällöin hallitus voisi budjettiriihessä päättää, että soten uusien pilottihakemusten käsittelyssä tullaan suosimaan sellaisia maakuntia, joiden alueella kunnat ovat tehostaneet palvelusetelien käyttöä, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

Valinnanvapauspilotteja hakivat tänä vuonna järjestetyssä ensimmäisessä haussa kaikki maakunnat. Kaikkia hakemuksia ei hyväksytty, mutta pilottien määrä kasvanee ensi vuonna järjestettävän uuden hakukierroksen myötä. Pilotit voivat käynnistyä sen jälkeen, kun sote- ja maakuntauudistuksen lait ovat tulleet voimaan.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan jo vuonna 2009. Palvelusetelijärjestelmistä saadut kokemukset ovat olleet hyviä, mutta siitä huolimatta palvelusetelien käyttö on terveyspalveluissa edelleen hyvin vähäistä. Julkisissa terveyspalveluissa niiden osuus on vain muutaman prosentin luokkaa palveluiden kokonaismäärästä.

– Palvelusetelien avulla voidaan parantaa palveluiden saatavuutta ja alentaa kokonaiskustannuksia. Nämä molemmat tukevat sekä sote-uudistukselle että valtiontalouden tervehdyttämiselle asetettuja tavoitteita, Partanen muistuttaa.

Jos sote-uudistus toteutuu hallituksen esittämässä muodossa, palvelusetelit muuttuvat asiakasseteleiksi, joiden hyödyntämiselle on asetettu käytännössä samat tavoitteet kuin nyt käytössä oleville palveluseteleille.

– Palvelusetelien käyttöä tehostamalla saataisiin arvokasta tietoa ja kokemuksia asiakassetelien käyttöönottoa varten. Kuntien ei pidä jäädä odottamaan sote-uudistusta ja uutta setelijärjestelmää. Hallituksen kannattaa kannustaa kuntia palvelusetelien käytön lisäämiseen, Partanen sanoo.

Lue tiedote ePressissä