-

LPY: Sotella hyvät tavoitteet, mutta saavutetaanko ne?

Tiedote
0 kommenttia

 

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen sote-uudistuksen lainsäädännöstä. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä sote-lakien valmistelu on vielä pahasti kesken.

Hallitus on määritellyt esityksessään uudistuksen tavoitteiksi seuraavat: kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua sekä parantaa turvallisuutta.

− Hallituksen sote-uudistuksen tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, mutta saavutetaanko ne tänään julkaistun esityksen mukaan toimien? kysyy LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY pitää välttämättömänä, että lakiesitysten myötä pystytään toteuttamaan sellainen sote-uudistus, joka luo parhaat mahdolliset edellytykset uudistukselle asetettujen keskeisten tavoitteiden saavuttamiselle.

− Toivottavasti sote-lakien eduskuntakäsittelyn aikana käydään avointa keskustelua siitä, kuinka tämä alan kehitystä ohjaava lainsäädäntö mahdollistaa palveluiden paranemisen ja eriarvoisuuden vähenemisen sekä samalla luo edellytykset julkisen talouden tasapainoiselle kehitykselle. Tämä keskustelu ja arviointi on vielä lähes kokonaan käymättä, huomauttaa Partanen.

Monituottajuuden edellytykset turvattava

− Hallitus ilmaisee periaatteellisen kannatuksensa monituottajuudelle. Voidaanko ja halutaanko yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden osaamista ja kapasiteettia hyödyntää optimaalisesti? Niiden panos on kuitenkin korvaamaton, sillä ne tuottavat noin kolmanneksen kaikista terveyspalveluista, Partanen sanoo.

Partanen näkee vaarana sen, että pienet ja keskisuuret yritykset kärsivät, kun perustettavat hyvinvointialueet keskittävät omaa palvelutuotantoaan ja hankkivat yrityksiltä vain omaa tuotantoaan täydentäviä palveluita.

− Terveyspalveluyrityksiä, mukaan lukien ammatinharjoittajat, oli vuonna 2019 noin 15 170 ja ne työllistivät noin 56 000 henkilöä. Ala näkyy julkisuudessa lähes yksinomaan suurten toimijoiden kautta, mutta todellisuudessa se on pienyritysvaltaista, kertoo Partanen.

Partanen muistuttaa, että yritysten toimintaedellytysten heikkeneminen heijastuu nopeasti kuntien ja alueiden elinvoimaan.

LPY:n erillislausunto sotesta 24.9.2020

Lue tiedote ePressissä