-

LPY: Soten rahavirrat läpivalaistava

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista on kiistelty vuosikymmeniä, jopa kauemmin kuin nykyistä sote-uudistusta on valmisteltu. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) esittää, että soten rahavirrat eli kokonaistulot ja -menot selvitetään, jotta voidaan luoda kestävä pohja soten tuottavuuden parantamisohjelmalle.

− Todellista sote-palveluiden tuottamiseen vuodessa sitoutuvaa rahamäärää ei tunnu kukaan tietävän edes miljardin tarkkuudella, väittää LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Julkisen vallan vastuu sote-palveluiden järjestämisestä siirtyi hyvinvointialueille ja palveluiden rahoitus valtion vastuulle vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueiden ensimmäisen toimintavuoden talousarviot perustuivat kunnista ja kuntayhtymistä kerättyihin tietoihin sekä arvioihin palvelutarpeen kasvusta.

− Sote-menoja oli kuntasektorilla kirjattu myös muille hallinnonaloille. Kunnat ja kuntayhtymät antoivat hyvinvointialueille perinnöksi kattamattomia palvelulupauksia. Ne jättivät hoito- ja hoivavelkaa suhteessa niihin palvelulupauksiin, jotka lainsäädännöllä on kansalaisille annettu. Muun muassa näistä syistä hyvinvointialueiden käynnistysvuoden budjetit olivat pahasti alijäämäisiä, Partanen kertoo.

Sote-uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa vain tuottavuutta parantamalla. Sote-järjestelmän tuottavuuden parantaminen 5 prosentilla tarkoittaisi noin 1,25 miljardia euroa vuodessa.

− Soten tuottavuuden parantamiselle on mahdotonta asettaa realistisia tavoitteita, jos ei tiedetä lähtökohtatilannetta. Hallituksen kehysriihessä etsittiin keinoja sote-kustannusten kasvun taittamiselle, ei siis leikkauksille nykyisestä tasosta. On aivan eri asia asettaa tuottavuustavoite 25 miljardin euron menotasolle kuin 28 miljardin menoille, sanoo Partanen.

Tuottavuuden parantamisen esteet poistettava sotesta

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi julkisen talouden velkaantumiskierteen katkaiseminen ja sitä kautta valtion talouden tasapainottaminen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä menojen karsimista että verojen korotuksia, mutta myös tuottavuuden parantamisen esteiden poistamista ja kasvun kannusteiden lisäämistä.

LPY:n mielestä soten palvelujärjestelmää kehittämällä on mahdollista luoda edellytyksiä julkisen talouden tasapainottamiseen palveluiden saatavuudesta ja laadusta olennaisesti tinkimättä.

− Hallituksen kannattaa käynnistää heti kehysriihen jälkeen soten tuottavuuden parantamiseen tähtäävä prosessi, jonka ensimmäinen vaihe on soten rahoitusvirtojen ja eri palveluiden todellisten tuotantokustannusten selvittäminen. Sen jälkeen on poistettava lainsäädännöstä esteet, jotka rajoittavat hyvinvointialueiden mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen, Partanen esittää.

Lue tiedote ePressissä