-

LPY: Soten tavoitteita ei saavuteta hallituksen esittelemällä mallilla

Tiedote
0 kommenttia

 

Marinin hallituksen sote-uudistukselle asettamat keskeiset tavoitteet ovat samat kuin aikaisemmillakin vaalikausilla. Näitä ovat palveluiden saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantaminen ja sitä kautta terveyserojen kaventaminen sekä julkisen talouden tasapainon turvaaminen

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ei usko, että tavoitteet saavutetaan hallituksen nyt esittelemällä sote-mallilla. Todennäköisempää on, että julkisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus heikkenevät edelleen, eriarvoisuus lisääntyy, terveyserot kasvavat ja kustannusten kasvuvauhti karkaa käsistä.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollolla on edessään niin suuria haasteita, että niihin ei pystytä vastaamaan muuten kuin ottamalla kaikki olemassa olevat resurssit käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Se tarkoittaa julkisen palvelutuotannon lisäksi yritysten ja järjestöjen tuottamien palveluiden hyödyntämistä.

Näistä kaikista pitäisi pystyä integroimaan mahdollisimman tehokas, saumattomasti toimiva kokonaisuus. Siihen tarvittaisiin sote-uudistus, joka tukisi tätä pyrkimystä paitsi lainsäädännön tasolla, myös erilaisilla kannustimilla sekä yhteishenkeä luomalla.

− Valitettavasti hallitus on nyt lähtenyt aivan toisenlaiselle polulle. Uuden sote-mallin ykköstavoite on suojella julkista palvelutuotantoa. Hallitus haluaa lainsäädännön, joka rajaisi tulevien, palveluita järjestävien maakuntien mahdollisuuksia ottaa käyttöön parhaat ja tehokkaimmat tavat parantaa palveluiden saatavuutta, LPY:n vt. puheenjohtaja Ilpo Tolonen toteaa.

Yksityisen palvelutarjonnan hyödyntäminen on tähän saakka ollut kunnille ja kuntayhtymille eduksi monella tapaa: on pystytty parantamaan palveluiden saatavuutta, turvaamaan lähipalveluita, saatu kustannussäästöjä sekä samalla kiritetty omaa palvelutuotantoa parempiin suorituksiin.

− Toivottavasti hallituksen esitys paranee merkittävästi lausuntokierroksen ja jatkovalmistelun aikana. Suomi ja suomalaiset tarvitsevat sote-uudistuksen – sellaisen, jolla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa, Tolonen sanoo.

Lue tiedote ePressissä