-

LPY: STM:n asetusmuutos rajaa kehittämisen kuntasektorille

Tiedote
0 kommenttia

Yksityinen sektori on halukas ja kyvykäs lisäkouluttamaan lääkäreitä 

Sosiaali­‐ ja terveysministeriö esittää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamista niin, että se rajaisi lääkäreiden perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen vain kuntien ja kuntayhtymien tehtäväksi. Lääkäripalveluyritykset ry ehdottaa, että myös yksityisen sektorin terveyspalvelutuottajilla pitää olla mahdollisuus toimia lääkäreiden perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen koulutusyksikkönä.

– Ei ole mitään syytä epäillä sitä, että yksityinen palvelujen tuottaja ei pystyisi järjestämään hyviä koulutusolosuhteita lääkäreiden perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen toteuttamiselle, toteaa Lääkäripalvelu-yritykset ry:n puheenjohtaja Leena Niemistö.

Lisäkoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri perusterveydenhuollon tehtävissä toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa.

LPY jätti lausuntonsa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun valtioneuvoston asetuksen (564/1994) muuttamisesta sosiaali­‐ ja terveysministeriölle. STM perustelee muutostarvetta potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon palvelujen laadun edistämisellä. Tavoitteet ovat LPY:n mielestä kannatettavia. STM:n muistiossa perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen yhdeksän kuukauden koulutusjaksot pitäisi suorittaa toimimalla työ-­ tai virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. –

Koulutuksen kehittäminen ei tätä edellytä. Meidän mielestämme nykyisen kaltaista yhteistyötä peruster-veydenhuollon lisäkoulutuksen kehittämiseksi voidaan laajentaa koskemaan myös yksityistä sektoria. Koulutusyksiköiksi hyväksytyt yksityiset terveyspalveluyritykset pääsisivät siten mukaan yhteistyöhön, jonka tavoitteena on lääkäreiden koulutuksen kehittäminen. Monilla paikkakunnilla ja useilla terveydenhuollon aloilla yksityinen sektori on merkittävä palvelujen tuottaja, toteaa Leena Niemistö.

Niemistön mukaan opetusministeriön, STM:n sekä lääketieteellisestä koulutuksesta vastaavien yliopistojen ja niiden tiedekuntien tehtävänä on määritellä ne edellytykset, jotka kyseistä koulutusta antavan yksikön ja sen toiminnan on täytettävä. Samalla tavalla yksityistä ja julkista sektoria koskevien laatuvaatimusten tulee olla sellaisia, että ne tukevat asetettujen koulutustavoitteiden toteuttamista.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi Lääkäripalveluyritykset ry