-

LPY: Suunnitelmallisista hankinnoista ratkaisu henkilöstövuokrauksen haasteisiin

Tiedote
0 kommenttia

 

Vuokratyön käyttämistä hyvinvointialueilla selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön verkosto julkaisi raporttinsa 15.2.2024. Siinä kuvataan henkilöstövuokrauksen käyttöä ja sen kehitystä hyvinvointialueilla sekä esitetään toimenpiteitä ja lainsäädäntömuutoksia vuokratyön vähentämiseksi. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä raportissa esitetyille lainsäädäntömuutoksille ei ole tarvetta. Niiden asemesta hyvinvointialueiden pitäisi parantaa hankintaosaamistaan ja -prosessejaan sekä lisätä yhteistyötä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

− Verkoston raportissa esitetään hyviä suosituksia hyvinvointialueille toteutettavaksi. Tällaisia ovat muun muassa rekrytointien tehostaminen sekä työnantajakuvan, työn tekemisen joustojen ja kannusteiden parantaminen. Verkosto siis suosittelee hyvinvointialueille henkilöstöpolitiikan kehittämistä, kertoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Raportissa esitetään myös kolmea lainsäädäntömuutosta: sote-järjestämislakiin säännös vuokratyövoiman käytön viimesijaisuudesta, vuokratyölle kattohinta ja vuokratyövoiman käytön rajoittaminen ulkoistusten yhteydessä.

− Esitetyillä lainsäädäntömuutoksilla mennään ojasta allikkoon. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuun toteuttamisesta tehtäisiin nykyistäkin haastavampaa, jos henkilöstövuokrauksen hyödyntämistä vaikeutetaan myös niissä tilanteissa, jolloin se olisi tarkoituksenmukaista, väittää Partanen.

Viime vuosina kasvanut henkilöstövuokrauksen tarve sote-aloilla selittyy pitkälti kuntasektorin alibudjetoinnilla, koronakriisin aiheuttaman hoitovelan purkamistarpeella sekä iäkkäiden hoivan henkilöstömitoituksen ja perusterveydenhuollon hoitotakuun kiristymisellä.

− Hyvinvointialueiden pitää nyt keskittyä oman toimintansa kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen, Partanen kannustaa.

Niin sanotut leveämmät hartiat omaavilla hyvinvointialueilla on lähtökohtaisesti paremmat resurssit parantaa hankintaosaamistaan ja hyödyntää palvelumarkkinoita kuin peruskunnilla oli.

− Vuokratyövoiman käyttö tilapäisen henkilöstövajauksen, esimerkiksi sairauslomien, paikkaamiseen on tarkoituksenmukaista. Se ei kuitenkaan ole ratkaisu pitkäaikaiseen henkilöstöpulaan tai edes aika ajoin toistuviin kysyntäpiikkeihin vastaamiseen, sanoo Partanen.

− Hyvinvointialueiden kannattaa nyt parantaa markkinatuntemustaan, käydä avointa markkinavuoropuhelua muiden palveluntuottajien kanssa sekä toteuttaa palveluiden järjestämisessä suunnitelmallista, strategiaansa tukevaa hankintapolitiikkaa. Silloin ne luovat itselleen edellytykset vuokratyövoiman tarpeen vähentämiselle, Partanen esittää.

Lue tiedote ePressissä