-

LPY: Tampere avasi pelin suojainten korvaamisessa

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, että kunnat korvaisivat yksityisille palveluntuottajilleen ne ylimääräiset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet pandemian torjunnassa käytetyistä suojavarusteista. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mukaan ministeriön suositus on otettava velvoitteena.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen korostaa, että ministeriön suosituksen noudattaminen ei maksa kunnille mitään. Hallitus on jo keväällä päättänyt, että kuntasektorille korvataan täysimääräisesti koronan suojaustoimenpiteistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Kuntien käyttämille yksityisille palveluntuottajille maksettavat suojautumiskustannusten korvaukset sisältyvät tähän valtion lupaamaan ylimääräiseen rahoitukseen.

Ministeriö kehottaa kuntia neuvottelemaan yksityisten palveluntuottajiensa kanssa korvaamiskäytännöistä, jos niistä ei vielä ole päästy sopimukseen tai niistä ei ole palvelutuotantosopimuksissa yksiselitteistä mainintaa.

Partasen mukaan parempi menettely olisi ollut se, että eduskunta olisi päättänyt kustannusten korvaamisesta lisäbudjettipäätösten yhteydessä ja samalla velvoittanut sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistamaan kuntia ja kuntayhtymiä korvausten maksamisen perusteista. Näin olisi päästy kansallisesti yhtenäiseen korvausmenettelyyn. Kuntien neuvottelut palveluntuottajien kanssa vievät aikaa ja resursseja sekä aiheuttavat hallinnollista taakkaa molemmille osapuolille. Nämäkin resurssit pitäisi käyttää pandemian hoitamiseen.

Normaaliolosuhteista poikkeava suojautuminen jatkunee vielä ensi kesään, mahdollisesti kauemminkin.

− Pelkistä henkilösuojaimista on yksityisen sektorin sote-palveluiden tuottajille aiheutunut runsaan kymmenen miljoonan euron lisäkustannukset. Monet sote-palveluita tuottavat yritykset ja yhdistykset ovat todella suurissa taloudellisissa vaikeuksissa koronapandemian aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi, Partanen sanoo.

Tampere ryhtynyt toimenpiteisiin

Tähän mennessä vain muutama kunta on tehnyt päätöksen suojamateriaalien korvaamisesta palveluntuottajilleen. Tuorein päätös on Tampereelta.

Tampereen kaupunki on päättänyt korvata kyseiset kustannukset sille asumispalveluita ja ikäihmisten kotihoidon palveluita tuottaville yksityisille toimijoille ajalla 1.4.−31.12.2020.

Kustannusten korvausten laskenta perustuu suu-nenäsuojainten ja suojakäsineiden kuukausittaiseen käyttömäärään sekä näiden keskimääräiseen kappalehintaan huhti-joulukuussa. Keskimääräisenä kappalehintana käytetään 0,64 euroa. Kaupungille aiheutuu tästä noin 827 000 euron lisäkustannus, jonka valtio siis korvaa täysimääräisesti.

− Hienoa, että Tampere on omalta osaltaan tehnyt korvauspäätöksen, kiittelee Partanen.

Lue tiedote ePressissä