-

LPY: Tartuntatautilain kannustettava yhteistyöhön

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) muistuttaa tartuntatautilain muutosesityksestä antamassaan lausunnossa, että yksityisiä terveyspalveluita tarvitaan myös poikkeusoloissa. Hallituksen esitys tartuntatautilain muuttamisesta on sinänsä tarpeellinen ja kannatettava. Lakia sovellettaessa on tehtävä yhteistyötä yksityisen sektorin sote-palveluiden tuottajien kanssa.

LPY pitää meneillään olevaa koronakriisiä varoittavana esimerkkinä siitä, miten kriisin hoito vaikeutuu, kun ei ole olemassa riittäviä säännöksiä ja käytänteitä, jotka kannustavat ja velvoittavat julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita yhteistyöhön.

− Koronakriisin aikana yksityisen sektorin palveluntuottajat olisivat voineet ottaa hoidettavakseen osan kiireetöntä hoitoa tarvitsevista potilaista. Näin olisi hillitty hoitojonojen kasvua ja olisi vapautunut enemmän kapasiteettia koronapotilaiden hoitamiseen, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

Yksityisen sektorin toimijat tarjosivat jo kevättalvella apua myös virustestien tekemisessä ja kriisin aikana syntyneiden hoitojonojen purkamisessa.

− Yksityisten palveluntuottajien resurssien hyödyntäminen on ollut vähäistä koko koronakriisin ajan. Nyt näyttää siltä, että myös rokotusten osalta yksityisen sektorin kapasiteettia uhkaa jäädä merkittävästi hyödyntämättä, sanoo Partanen.

Poikkeusoloissakin yhteistyön perustuttava sopimuksiin

Yksityiset toimijat tuottavat julkisrahoitteisia palveluita sopimuksiin perustuen (esimerkiksi hankintasopimus tai sopimus palveluseteleillä tuotettavista palveluista). LPY:n mielestä myös poikkeusolosuhteissa, esimerkiksi pandemian aikana, yksityisen sektorin toimijoiden hyödyntämisen täytyy perustua sopimuksiin, joko aiemmin tai pandemian aikana tehtyihin.

Jos varautuminen ei ole ollut etukäteen mahdollista, on julkisen sektorin järjestämisvastuullisen tahon pyrittävä tekemään määräaikainen, tilapäinen sopimus palveluntuottajan/-tuottajien kanssa. Sopimuksessa määritellään hankittava palvelu ja siitä maksettava korvaus.

On tärkeää, että jatkossa poikkeusolosuhteiden järjestelyihin varaudutaan etukäteen jo palvelusopimuksia tehtäessä.

Toimijoita kohdeltava yhdenvertaisesti

LPY painottaa lausunnossaan sitä, että kaikkien tartuntatautilain mukaisten toimenpiteiden on kohdeltava yhdenvertaisesti sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluntuottajia ja niiden asiakkaita. Kriisin hoitoon osallistumisesta palveluntuottajille aiheutuvat ylimääräiset kustannukset on korvattava täysimääräisesti.

− Valitettavasti koronakriisin aikana näin ei ole toimittu, huomauttaa Partanen.

Lue tiedote ePressissä