-

LPY: Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisessa ei pidä hätiköidä

Tiedote
0 kommenttia


Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ei kannata sairausvakuutuskorvauksista luopumista ja/tai vastaavan rahoituksen siirtämistä hyvinvointialueille. Siirrosta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä sote-uudistuksen tavoitteiden, erityisesti kansalaisten yhdenvertaisuuden ja palveluiden saavutettavuuden, näkökulmasta.

LPY:n mukaan Kelan hallinnoima sairausvakuutuskorvausjärjestelmä on kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaava ja kustannustehokas ratkaisu.

− Lääkärikäyntien sekä tutkimusten ja hoidon korvaustason huomattava aleneminen on toki heikentänyt järjestelmän vaikuttavuutta, mutta se on silti edelleen perusteltu. Korvausjärjestelmää on koko ajan myös kehitetty muun muassa ottamalla käyttöön toimintaa sujuvoittava suorakorvausmenettely niin hoitojen, matkojen kuin lääkkeiden korvaamisessa, kertoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Marinin hallituksen tavoitteena on ns. monikanavarahoituksen purkaminen sote-uudistuksen yhteydessä. Vaihtoehtoja tavoitteen saavuttamiselle valmistelleet virkamiestyöryhmät julkaisivat selvitysraporttinsa juhannuksen alla. LPY kritisoi valmistelutyöryhmien toimeksiannon suppeutta. Virkamiesten tehtävänä oli pelkästään selvittää erilaisia vaihtoehtoja monikanavarahoituksen purkamiselle – ei sen kehittämiselle.

− Onko sairausvakutusjärjestelmän lakkauttamisesta tullut itseisarvo siitä riippumatta, millaista haittaa se aiheuttaisi ja tukisiko se sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista? ihmettelee Partanen.

Parlamentaarinen komitea avainroolissa

LPY esittää, että sote-uudistuksen jatkovalmistelussa rahoitusjärjestelmän kehittämis- ja muutostarpeita täytyy arvioida monipuolisemmin kuin virkamiestyöryhmille toimeksiantorajausten myötä annettiin mahdollisuus tehdä.

− Jatkovalmistelusta vastuun ottavan parlamentaarisen komitean pitää arvioida soten rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeita kokonaisuutena. Tavoitteeksi on asetettava se, että myös palvelujärjestelmän rahoitus tukee parhaalla mahdollisella tavalla sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, Partanen esittää.

Edellytyksiä uudistamiselle vasta vuonna 2026

Sote-uudistus on erittäin laaja kokonaisuus. Sen toimeenpanossa ja hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisessä on valtava työ. Aikataulu on erittäin tiukka ilman rahoitusjärjestelmän uudistamistakin.

− Sairausvakuutusjärjestelmän kautta rahoitettavien korvausten (hoidot, matkat, lääkkeet ja kuntoutus) perusteellista remonttia ei kannata toteuttaa ennen kuin hyvinvointialueet ovat kunnolla toiminnassa. Soten rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistamiseen on edellytyksiä aikaisintaan vuoden 2026 alusta, arvioi Partanen.

LPY:n lausunto monikanavarahoituksen purkamista valmistelleen virkamiestyöryhmän selvityksestä

Lue tiedote ePressissä