-

LPY: Terveyspalveluiden saatavuus uuden hallituksen pöydälle heti

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) odottaa, että terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen on uuden hallituksen pöydällä ensimmäisten käsittelyyn otettavien asioiden joukossa. Hoitovelka ja potilasjonot ovat päässeet niin vakaviksi, että viivyttelyyn ei ole varaa. Pitkällä aikavälillä on tarkasteltava koko sote-palvelujärjestelmän tehostamista ja tuottavuuden parantamista. Se on pitkä prosessi. Akuuttiin tarpeeseen nopealla aikataululla LPY:llä on kolme esitystä.

Ensimmäinen LPY:n esittämä toimenpide on Kela-korvausten leikkausten peruminen ja korvausten korottaminen. Samalla voitaisiin arvioida korvausten uudenlaista kohdentamista. Sipilän ja Marinin hallitukset leikkasivat Kela-korvauksia yhteensä noin 140 miljoonalla eurolla. Viimeisimmät leikkaukset tulivat voimaan tämän vuoden alussa.

− Pidämme hyvin todennäköisenä, että osa aiemmin yksityisiä terveyspalveluita käyttäneistä potilaista pyrkii jatkossa hakeutumaan julkisen sektorin palveluihin. Tämä kasvattaa julkisen terveydenhuollon ylipitkiä jonoja entisestään, LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen kertoo.

Toinen LPY:n esittämä toimenpide on sote-järjestämislain muuttaminen siten, että alihankintaan liittyviä rajauksia poistetaan. Lakiin jäi sote-uudistuksen valmistelussa turhia säännöksiä siitä, missä määrin ja millä ehdoin hyvinvointialueet voivat hankkia ostopalveluita ja miten niitä tuottavat terveysalan yritykset saavat käyttää alihankkijoita kyseisten palveluiden tuottamiseen.

− Sosiaali- ja terveysministeriön nimittämän työryhmän laatima korjausesitys valmistui jo alkusyksystä 2022, mutta asia ei ole edennyt jatkovalmisteluun. Työryhmän esitykset pitäisi toteuttaa pikaisesti, Tolonen muistuttaa.

Kolmantena LPY esittää, että sote-järjestämislaista poistetaan hyvinvointialueille asetettu kielto hankkia anestesiassa tehtäviä hoitoja yksityiseltä sektorilta.

− Kyseisten hoitojen hankkiminen pitäisi mahdollistaa. Tästä on valmis hallituksen esitys, joka kuitenkin raukesi Sipilän hallituksen erottua maaliskuussa 2019. Silloinen muutosehdotus koski terveydenhuoltolakia. Valitettavasti Marinin hallitus sisällytti terveydenhuoltolaissa olleen kiellon anestesiassa tehtävien hoitojen hankkimisesta sote-järjestämislakiin sellaisenaan, Tolonen sanoo.

LPY:n esitykset on mahdollista toteuttaa kohtuullisen nopeasti. Samalla pitää kannustaa hyvinvointialueita tiivistämään yhteistyötä yksityisten terveyspalveluyritysten kanssa. Jos hyvinvointialueille myönnetään vielä lisärahoitusta tänä vuonna, siitä valtaosa on LPY:n mielestä käytettävä ylipitkien hoitojonojen purkamiseen, esimerkiksi palveluseteleitä ja ostopalveluita hyödyntäen.

Lue tiedote ePressissä