-

LPY: Toimijoiden tasapuolinen kohtelu taattava lääkehuollon uudistuksessa

Tiedote
0 kommenttia


Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) pitää lääkehuoltoa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta välttämättömänä. LPY esittää, että uudistuksen yhteydessä säädetään myös siitä, että yksityiset palveluntuottajat voivat hankkia lääkkeet ja rokotteet suoraan lääketukuista.

LPY kannattaa lääkelakiin ja siihen liittyviin asetuksiin esitettyjä muutoksia. Yhdistyksen mielestä ne ovat kuitenkin riittämättömiä lääkejakelun ja lääkemarkkinoiden kehittämisen näkökulmasta.

Eduskunnan talousvaliokunnalle antamassaan lausunnossa LPY toteaa, että julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ovat lääkehuollon osalta nykyisin eriarvoisessa asemassa.

– Julkisen sektorin toimijat saavat hankkia lääkkeet ja rokotteet kaikkiin toimintayksiköihinsä lääketukuista. Yksityiset palveluntuottajat joutuvat ostamaan kaikki käyttämänsä lääkkeet ja rokotteet vähittäismyyntiä harjoittavasta apteekista. Silloin niiden hinta on usein jopa kaksin- tai kolminkertainen, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

Julkinen terveydenhuoltopalveluiden tuottaja voi lisäksi tilata lääkkeet lääketukuista myös kunnallisille liikelaitoksille sekä julkisomisteisille osakeyhtiöille silloinkin, kun nämä toimivat avoimilla markkinoilla.

Yhdistys painottaa, että lainsäädännön tulee mahdollistaa aito hintakilpailu myös lääkehuollossa. Nyt näin ei ole, koska nykylainsäädäntö antaa julkisen terveydenhuollon yksiköille merkittävän kilpailuedun.

– Lääkehuoltoa koskevien säännösten yhdenmukaistaminen yksityisten ja julkisten terveyspalveluntuottajien välillä parantaisi lääkkeiden saatavuutta ja lääkehuollon laatua. Se myös johtaisi lääkekustannusten laskuun sekä kuluttajien maksamien lääke- ja rokotekulujen pienenemiseen. Näin koko palvelujärjestelmän toiminta tehostuisi, Partanen sanoo.

LPY:n mielestä lääkehuoltoa ohjaavan lainsäädännön uudistaminen on toteutettava sote-uudistuksen yhteydessä. Terveyspalvelualan markkinoiden kehittäminen ja hyödyntäminen luo edellytykset myös lääkkeiden saatavuuden parantamiselle ja lääkekustannusten hillitsemiselle.

LPY:n lausunto lääkelain muuttamisesta

 

Lue tiedote ePressissä