-

LPY: Valinnanvapaus ei ole tavoite vaan keino

Tiedote
0 kommenttia

 

Potilaan valinnanvapaus ja konkreettiset esitykset hoitoon pääsyn parantamisesta eivät sisälly hallituksen sote-esitykseen. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) uskoo, että ennen pitkää valinnanvapaus toteutuu myös Suomessa, muiden länsimaiden tapaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus nousi jälleen keskusteluun, kun Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkaisi analyysin ”Soten sokkihoito – näin sote-uudistus korjataan toimivaksi”. EVA ottaa analyysiraportissaan voimakkaasti kantaa valinnanvapauden puolesta.

LPY on EVAn kanssa samaa mieltä valinnanvapauden hyödyllisyydestä palvelujärjestelmän uudistamisessa. Yhdistys pitää EVAn kannanottoa tervetulleena. Eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen sote-esitykseen valinnanvapaus ei sisälly, joten lähivuosina se ei toteudu muuten kuin ehkä palvelusetelijärjestelmien myötä.

– Palvelusetelilaki on ollut voimassa jo toistakymmentä vuotta. Kokemukset ovat olleet hyviä siellä, missä seteleitä on käytetty. Silti niiden käyttö terveyspalveluissa on ollut hämmästyttävän vähäistä, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen kertoo.

Hallitus on luvannut uudistaa palveluseteleitä koskevan lainsäädännön soten jatkovalmistelussa. Partanen toivoo, että siinä yhteydessä puututtaisiin myös seteleiden hinnoitteluun. Palveluseteleiden hinnoittelukäytännöt eri puolilla maata ovat vaihdelleet ja seteleiden arvot on useimmiten määritelty liian alhaisiksi todellisiin kustannuksiin nähden.

LPY esittää, että palveluseteli määriteltäisiin kansalaisen subjektiiviseksi oikeudeksi ainakin silloin, kun hoitotakuun aikaraja uhkaa ylittyä tai on ylittynyt.

Partanen uskoo, että valinnanvapaus toteutuu suomalaisessa terveydenhuollossa ennen pitkää. Kyse on kuitenkin yhdestä länsimaisen yhteiskunta- ja talousajattelun keskeisimmistä periaatteista. Terveydenhuollossa potilaan mahdollisuus valita palveluntuottaja on toteutettu Suomea laajemmin lähes kaikissa muissa länsimaissa.

Valinnanvapaus ei kuitenkaan ole tavoite sinänsä vaan väline. Se luo kilpailua palveluntuottajien välille ja tehostaa sitä kautta niiden toimintaa, parantaa laatua ja hillitsee kustannusten kasvua. Suomessakin on erilaisissa kokeiluissa todettu, että yksityisten yritysten tulo vaihtoehtoisiksi julkisten palveluiden tuottajiksi on samalla tehostanut myös alueella toimivien julkisen terveydenhuollon yksiköiden toimintaa.

– Valinnanvapaus tehostaa myös innovaatioiden leviämistä. Innovaatio ei tarkoita pelkästään teknologiaa vaan myös toimintatapojen uudistamista. Etävastaanottojen nopea kasvu on tästä hyvä esimerkki. Yksityinen sektori on ollut edelläkävijä etävastaanottojen kehittämisessä erityisesti siksi, että yksityiset terveyspalvelut perustuvat valinnanvapauteen. Kansalainen valitsee itse, kenen kanssa ja miten hän asioi, Partanen muistuttaa.

Lue tiedote ePressissä