-

LPY: Yhteistyöfoorumi ratkomaan soten haasteita

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) esittää, että valtioneuvosto perustaisi valtakunnallisen yhteistyöfoorumin ratkomaan sote-uudistuksen haasteita. Siihen kutsuttaisiin laajasti eri sidosryhmien edustajat.

− Soten tavoitteiden saavuttamiseksi esitetään usein vain yksittäisiä, sinänsä hyviä ratkaisuja, vaikka kyseessä on hyvin monimutkainen kokonaisuus. Eri toimijoiden edustajat katsovat sote-uudistusta ahtaasti omasta näkökulmastaan. Osapuolet puhuvat silloin helposti toistensa ohi, LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen perustelee yhdistyksen esitystä.

Valtakunnallisen yhteistyöfoorumin tulisi kattaa laajasti koko soten toimiala. Koollekutsujana voisi olla joko valtioneuvosto tai sosiaali- ja terveysministeriö. Yhteistyöhön kutsuttaisiin mukaan sote-alaan liittyvien ministeriöiden (sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valviran, Kelan, Kuntaliiton sekä hyvinvointialueiden ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajat.

− Sote-uudistus on vielä pahasti kesken muun muassa rahoitusjärjestelmän osalta. Viime vaalikaudella parlamentaarinen valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti, että monikanavaisen rahoitusjärjestelmän uudistamista arvioidaan sen jälkeen, kun on saatu kokemuksia hyvinvointialueiden käynnistymisestä, kertoo Tolonen.

Soten palvelujärjestelmän kehittäminen ja uudistaminen on nyt hyvin haasteellisessa vaiheessa. Meidän on kyettävä turvaamaan rahoituksen ja henkilöstön riittävyys sekä vastaamaan alati kasvavaan hoidon ja hoivan tarpeeseen. Samanaikaisesti on purettava ylipitkät hoitojonot ja kertynyt hoitovelka.

− Sote-uudistuksen hyviä ja kannatettavia tavoitteita paremmasta palveluiden saatavuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä kustannusten kasvun hillitsemisestä ei saavuteta, ellei koko palvelujärjestelmän tuottavuutta pystytä parantamaan, Tolonen muistuttaa.

Sote-alan haasteet ovat niin suuria, että niiden ratkaisemiseksi on otettava kaikki olemassa olevat resurssit mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

− Avoin keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä on nyt välttämätöntä. Yhteistyöfoorumi tarjoaa puitteet tehdä se koordinoidusti, esittää Tolonen.

Lue tiedote ePressissä