-

LPY: Yksityinen sektori hyvinvointialueen strategiseksi kumppaniksi

Tiedote
0 kommenttia

 

Jokaisella hyvinvointialueella valmistellaan ja hyväksytään tänä vuonna ensimmäinen versio alueen strategiasta. Se näyttää suuntaa alueen tulevien vuosien kehitykselle. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mukaan strategioissa pitää määritellä sote-alan yritykset ja järjestöt strategisiksi kumppaneiksi.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partasen mielestä kumppanuuden pitää myös näkyä käytännössä. Kunnat ja kuntayhtymät ovat tähän asti pitäneet yksityisen sektorin toimijoita hätävarana ja varaventtiilinä. Niiltä on hankittu palveluita silloin, kun on syntynyt pakottava tarve. Yleensä silloin on ollut kiire.

− ”Käytetään tarvittaessa” ei ole toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Se on vähän kuin ”pimeän pullon” ostamista. Siihen joudutaan turvautumaan aivan viime hetkellä, koska ei ole osattu varautua ajoissa, Partanen sanoo.

Pimeän pullon ostaminen on toimintakulttuuri, johon ei sisälly suunnitelmallisuutta tai tarpeen ennakointia etukäteen. Aluksi käytetään kaikki muut konstit kustannuksista välittämättä. Palvelut pyritään tuottamaan ensin kalliina lisä- tai ylitöinä. Jos se ei riitä, laitetaan potilaat jonoon. Yksityiseltä hankittava palvelu on viimesijainen keino, se pimeä pullo.

− Hyvinvointialueiden on irtaannuttava pimeän pullon ostamisen kulttuurista ja otettava sen tilalle strategisen kumppanuuden toimintamalli, jossa yhteistyötä tehdään suunnitellusti ja pitkäjänteisesti, Partanen kannustaa.

Kumppanuusfoorumit työkaluksi

Suomen sote-palvelujärjestelmällä on edessään sen mittaluokan haasteita, että kaikki käytettävissä olevat resurssit on otettava mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Muutoin on turha odottaa, että sote-uudistukselle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Hyvinvointialueen kannattaa muodostaa yksityisten tuottajien kanssa kumppanuusfoorumi, jossa yhteistyötä voidaan valmistella ja määrätietoisesti kehittää. Tällainen foorumi auttaisi hyvinvointialuetta muodostamaan kokonaisvaltaisen tilannekuvan alueensa palvelumarkkinoista.

− Ei riitä, että hyvinvointialue tietää oman palvelutuotantonsa kapasiteetin. Myös oman tuotannon kustannukset täytyy selvittää perin pohjin. Muuten ei ole mahdollista vertailla, onko oma tuotanto vai yksityisiltä hankittava palvelu kustannustehokkaampaa ja vaikuttavampaa, sanoo Partanen.

LPY:n mielestä kustannusten laskentaa varten tarvitaan kansallisesti yhteneväinen malli. Nykyisin kunnat ja kuntayhtymät laskevat kustannuksiaan eri tavoilla. Kansallisessa mallissa otettaisiin huomioon kaikki palvelutuotantoon sitoutuvat kustannukset samalla tavalla laskettuna.

− Näiden laskelmien täytyy olla avoimesti saatavilla, jotta palveluiden erilaisia tuottamistapoja voidaan vertailla keskenään, Partanen huomauttaa.

Lue tiedote ePressissä