-

LPY: Yksityinen terveydenhuolto unohtui omalääkäriselvityksestä

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) pitää hyvänä sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on selvityttänyt mahdollisuutta kehittää Suomeen uudenlainen omalääkärimalli. Sen avulla pyrittäisiin parantamaan hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta. Selvityksessä on kuitenkin yksi merkittävä puute. Se tarkastelee perusterveydenhuoltoa lähes pelkästään julkisen sektorin palvelutuotannon näkökulmasta.

− Minne unohtui yksityisen sektorin rooli perusterveydenhuollon merkittävänä toimijana? Miten yksityiset palveluntuottajat voisivat olla kiinteä osa kehitettävää uutta omalääkärimallia? kysyy LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

− Suomalaiset käyttävät paljon yksityisiä perustason terveyspalveluita. Myös kunnat ja kuntayhtymät hankkivat oman palvelutuotannon täydentämiseksi palveluita yksityisiltä tuottajilta. Kun työterveyshuollon sairaanhoito luetaan mukaan, yksityinen sektori tuottaa yli puolet maamme perusterveydenhuollon palveluista, hän laskee.

Selvitystyöryhmä on nimennyt esittämänsä omalääkärimallin hoidon jatkuvuusmalliksi. Siinä väestö jaettaisiin pysyvässä työsuhteessa oleville omalääkäreille ja omahoitajille. Tämän linjauksen perusteella omalääkärinä ei voisi toimia ammatinharjoittaja, vaikka selvityksessä todetaankin, että hoidon jatkuvuusmalli ei ole sidottu julkiseen palvelutuotantoon.

− Hyvinvointialueiden valmistelusta saadun palautteen perusteella alueet eivät ole hylkäämässä monituottajuutta. Miksi tämä näkökulma puuttuu omalääkäriselvityksestä? Partanen ihmettelee.

Tavoitteet hyviä – ratkaisut löydettävissä

Selvityksen mukaan hoidon jatkuvuusmallin toteuttaminen edellyttää julkisen sektorin lääkäri- ja hoitajavakanssien huomattavaa lisäämistä. Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa vähentäisi tätä tarvetta. Myös selvityksessä todetaan, että monimuotoistuneella palvelutuotannolla voidaan tukea julkista palvelutuotantoa.

LPY pitää omalääkärimallin uudistamista ja tavoitetta hoidon jatkuvuuden parantamisesta kannatettavana. Omalääkärimallista on hyviä kotimaisia ja kansainvälisiä kokemuksia. Useissa maissa omalääkäritoiminta perustuu ammatinharjoittajuuteen, ei työsuhteeseen.

­− Selvityksessä esiin nostettu hoidon jatkuvuus on tärkeää. Yksityisillä terveyspalveluyrityksillä on siitä erinomaisia kokemuksia ja näyttöä osaamisesta tällä alueella. On paljon yksityislääkäreitä, jotka hoitavat saman perheen jäseniä jopa kolmannessa polvessa, Partanen kertoo.

− Omalääkäriselvityksen pohjalta on hyvä jatkaa kehittämistyötä. Nyt on yhdessä löydettävä ratkaisut, joilla hoidon jatkuvuuden parantamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan, sanoo Partanen.

Lue tiedote ePressissä