-

LPY: Yksityisellä sektorilla tärkeä rooli myös poikkeusolosuhteissa

Tiedote
0 kommenttia

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta tartuntatautilain muuttamiseksi. Lakimuutoksen tavoitteena on hallituksen hybridistrategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti estää koronavirustaudin leviämistä väestössä. Lisäksi sääntelyllä pyritään turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintakykyä, jos tautitilanne pahenee.

LPY:n mukaan julkisen sektorin kannattaa hyödyntää yritysten sote-palveluita myös koronakriisin tapaisissa poikkeusolosuhteissa.

− Yritykset voivat tuottaa varsinaiseen kriisiin liittyviä hoitotoimenpiteitä, testaus- ja laboratoriopalveluita viranomaisten tilaamana ja ohjauksessa. Vaihtoehtoisesti tai sen lisäksi julkinen sektori voisi kriisin aikana siirtää ei-kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita hoitoon yksityiselle sektorille. Näin ehkäistäisiin hoitojonojen syntymistä ja kasvua, kertoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Yksityiset toimijat tuottavat normaalioloissa julkisrahoitteisia sote-palveluita kunnille ja kuntayhtymille sopimuksiin perustuen. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi hankintasopimukset tai sopimukset palveluseteleillä tuotettavista palveluista. LPY:n mukaan yksityisen sektorin hyödyntämisen pitäisi myös poikkeusolosuhteissa perustua sopimuksiin.

− Ideaalitilanne olisi, että poikkeusolosuhteisiin olisi varauduttu etukäteen jo alkuperäisissä sopimuksissa. Jos näin ei ole, palveluiden järjestämisestä vastaavan on pyrittävä tekemään määräaikainen, tilapäinen sopimus palveluntuottajan kanssa. Sopimuksessa määritellään hankittava palvelu ja siitä maksettava korvaus, Partanen sanoo.

LPY painottaa lausunnossaan, että tartuntatautilain mukaisten kansallisten tai alueellisten toimenpiteiden on kohdeltava yhdenvertaisesti sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluntuottajia ja niiden asiakkaita.

Jo aiheutuneet kustannukset korvattava myös yksityisille toimijoille

LPY muistuttaa, että COVID-19-pandemian aikana palveluntuottajille on jo aiheutunut merkittäviä lisäkustannuksia muun muassa suojautumisesta, testaamisesta ja karanteenikäytännöistä. Näitä kustannuksia ei ole pystytty ottamaan huomioon voimassa olevissa yksityisten toimijoiden kanssa tehdyissä sopimuksissa.

Valtio on luvannut korvata täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille koronapandemiasta jo aiheutuneet ja aiheutuvat lisäkustannukset. LPY pitää itsestään selvänä, että myös yksityisille palveluntuottajille korvataan vastaavat ylimääräiset kustannukset ja niiden korvaamiseen varaudutaan myös ensi vuoden osalta.

LPY:n lausunto tartuntatautilain muuttamisesta

Lisätietoja:

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi
Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

Lue tiedote ePressissä