-

LPY: Yksityistä kannattaa hyödyntää laajemmin

Tiedote
0 kommenttia

 

Tänään nimitettävä uusi hallitus jatkaa sote-uudistuksen valmistelua viime vaalikaudella määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Näitä ovat palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannusten hillintä. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä epäselväksi jää, kuinka tehokkaasti tällä vaalikaudella on tarkoitus hyödyntää yksityisen sektorin toimijoita sote-uudistuksessa.

Uuden hallitusohjelman mukaan palveluiden painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja palvelut tuotetaan pääosin julkisena palveluna. Tähän liittyen hallitus käynnistää tulevien sote-keskusten kehittämisohjelman. Hoitotakuuta tiukennetaan ja lääkäreitä palkataan lisää.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen huomauttaa, että lääkärityövoimaa voidaan lisätä myös kehittämällä yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa.

− Kaikkia osaajia ei tarvitse rekrytoida julkisen sektorin sote-keskuksiin. Tämä toimintatapa on hallitusohjelman mukainen, sillä ohjelmassa todetaan, että perustason palveluiden saatavuutta parannettaessa otetaan huomioon tuottajakentän monipuolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus, Partanen toteaa.

Palveluseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin käyttäminen on Partasen mukaan erinomainen kirjaus. Niiden avulla voidaan parantaa palveluiden saatavuutta ja kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa itsemääräämisoikeutta.

− Palvelusetelistä pitäisi tehdä subjektiivinen oikeus siten, että palveluiden järjestäjällä on velvollisuus tarjota seteliä tilanteessa, jossa joko jo on jonoja tai on uhka, että jonoja muodostuu ja kansalaisen hoitoon pääsy vaarantuu. Palvelusetelin myöntämisen kriteeristö pitää yhdenmukaistaa ja sen arvon määrittäminen täytyy ohjeistaa siten, että toiminta on kannattavaa setelipalveluita tarjoaville, Partanen sanoo.

Partasta huolestuttaa se, että terveyspalveluiden kehittämisessä jäädään odottamaan uutta sote-hallintoa. Ohjaavan lainsäädännön valmistuminen ja hallintorakenteen käynnistäminen kestää ainakin kaksi−kolme vuotta. Uusi hallintorakenne voisi siten olla voimassa aikaisintaan vuonna 2022.

− Jos soten uutta hallintoa jäädään odottamaan, uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen karkaa entistä kauemmaksi. Erityisesti palveluseteleiden käyttöä voidaan tehostaa jo nyt. Vaikka kokemukset palveluseteleistä ovat olleet hyviä, niitä on käytetty terveyspalveluissa vain noin promillen verran julkisen terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Tässä on selvä tehostamisen paikka, Partanen sanoo.

Lue tiedote ePressissä