-

LPY:n Partanen: Hoidonporrastus ratkaisuna päivystyksen ongelmiin

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 11.1.2024 kansallisen erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvityksen. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä sairaalaverkon tiivistämistä nopeampi ja kustannustehokkaampi keino erikoissairaanhoidon ja päivystyksen ongelmien ratkaisemiseen olisi hoitojen toteuttamisen parempi työnjako.

− Ns. sairaalaverkko- ja päivystysselvityksen arvioinnissa ja kommentoinnissa on aivan liikaa keskitytty palveluverkon karsimiseen. Vähälle huomiolle on jäänyt se, miten terveydenhuollon eri toimintayksiköiden ja toimijoiden paremmalla työnjaolla voitaisiin vastata päivystyksen haasteisiin, sanoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

− Sairaalaverkon ja päivystyspisteiden tiivistämistä ja niiden työnjaon parantamistakin tarvitaan, mutta ne ovat melko hidasvaikutteisia toimenpiteitä nykyisten akuuttien ongelmien ratkaisemiseen, hän huomauttaa.

LPY:n mielestä on luonnollista, että kansalaiset hakeutuvat päivystyksiin, kun perusterveydenhuollon tavoitettavuus ja saatavuus ovat heikolla tasolla.

− Jos perusterveydenhuollosta ei tavoita hoitajaa tai lääkäriä kuin virka-aikaan ja silloinkin huonosti, on turha ihmetellä, miksi kansalaiset turvautuvat päivystyksiin, toteaa Partanen.

− Vanhan kuntapohjaisen järjestelmän aikana ei ollut riittävästi kannusteita kiinnittää huomiota hoidon oikeaan porrastamiseen. Kun hyvinvointialueet vastaavat nykyisin sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä, on paljon helpompaa tehdä selkeää työnjakoa toimijoiden välillä. Tavoitteena täytyy olla hoidon ja hoivan antaminen aina oikeassa paikassa, hän esittää.

Koronapandemian aikana erikoissairaanhoidon hoitojonot pitenivät ja hoitovelka kasvoi. Osa päivystysten nykyisistä ongelmista johtuu siitä, että korona-aikana syntynyt patoutunut kysyntä purkautuu.

− Hoitojonot ja hoitovelka eivät olisi kasvaneet läheskään nykyisen suuruisiksi, jos kunnat ja kuntayhtymät olisivat hyödyntäneet yksityisellä sektorilla tarjolla olevia resursseja laajemmin, väittää Partanen.

− Hyvinvointialueilla on nyt mahdollisuus korjata tilanne toteuttamalla parempaa hoidon ja hoivan porrastamista sekä hyödyntämällä enemmän yksityisen sektorin toimijoita, joko ostopalveluita tai palveluseteleitä käyttämällä, hän sanoo.

Lue tiedote ePressissä