-

LPY:n Partanen: Hyvinvointialueiden selvitettävä oman tuotannon kustannukset

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä terveydenhuollon rajalliset resurssit on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti, jotta sote-uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Resurssien oikea kohdentaminen edellyttää tarpeellisten saatavuus-, laatu-, kustannus- ja vaikuttavuustietojen keräämistä tietojohtamisen tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut luonnoksen asetuksesta, jossa määritellään ne vähimmäistiedot, jotka hyvinvointialueiden täytyy toiminnastaan kerätä.

− On selvää, että sote-palveluiden tuottavuutta täytyy parantaa. Sitä varten tarvitaan kattavaa ja vertailukelpoista tietoa kustannuksista. Hyvinvointialueiden on tunnettava oman tuotantonsa yksikkökustannukset, jotta ne pystyvät päättämään, milloin kannattaa hankkia palveluita muilta palveluntuottajilta ja milloin tuottaa ne itse, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaan hyvinvointialueen on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, palveluiden tarvetta, saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta, yhdenvertaisuutta, kustannuksia ja tuottavuutta. Hyvinvointialueen on hyödynnettävä keräämäänsä tietoa sote-palveluiden tuotannon, johtamisen ja päätöksenteon tukena.

− Hyvinvointialueen strateginen johtaminen, oman toiminnan kehittäminen ja arviointi on äärimmäisen vaikeaa tehdä hyvin, jos ei tunne oman tuotannon laatua, kustannuksia ja vaikuttavuutta. Valtiolle hyvinvointialueiden kansallisesta ohjauksesta vastaavana ja niiden palveluiden rahoittajana tällaiset tiedot ovat erinomainen ohjauksen apuväline, Partanen huomauttaa.

LPY ehdottaa asetusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että hyvinvointialueet velvoitetaan toimittamaan tiedot oman palvelutuotannon yksikkökustannuksista valtiovarainministeriön määrittelemällä kansallisesti yhtenäisellä tavalla ainakin yleisimpien palvelutuotteiden osalta. Tällaisia ovat muun muassa yleis- ja erikoislääkärin 20 minuutin vastaanotto, sairaanhoitajan vastaanotto sekä etävastaanotto perusterveydenhuollossa.

Myös erikoissairaanhoidon palveluiden kustannuslaskenta on saatava vertailukelpoiseksi. Sen takia hyvinvointialueet pitää velvoittaa ilmoittamaan esimerkiksi 20 yleisimmän hoidon tai toimenpiteen tuotantokustannukset sairaaloittain. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi tekonivelleikkaus ja kaihileikkaus.

− Hyvinvointialueiden on julkaistava kerättävät tiedot sekä niistä tehtävät tilastot ja analyysit verkossa niin, että ne ovat helposti kaikkien saatavilla, esittää Partanen.

Lue tiedote ePressissä