-

LPY:n Partanen: Laaja sote-keskus on suuri riski

Tiedote
0 kommenttia

Sote-uudistuksen valmistelussa esitetään edelleen perustettavaksi ns. laajan palveluvalikoiman sote-keskuksia. Niiden palveluvalikoimaan kuuluisivat yleislääkärin vastaanotot, fysikaalinen kuntoutus, jalkojenhoito ja neuvolapalvelut. Näiden palveluiden tuottamisesta maksettaisiin palveluntuottajalle korvaukset pääosin kapitaatiorahoituksella. Tällöin sote-keskuksen rahoitus muodostuisi sinne rekisteröityneiden asiakkaiden määrän ja osittain heidän arvioidun hoidontarpeensa perusteella.

– Laajan palveluvalikoiman yhdistäminen kapitaatiokorvausmalliin sisältää suuren riskin sekä palveluiden järjestäjä-rahoittajalle eli maakunnalle että palveluiden tuottajille, väittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Uudessa sote-järjestelmässä kansalaiset saavat vapaasti valita peruspalveluidensa tuottajan eli sote-keskuksen. Maakunta valitsee niiden puolesta, jotka eivät halua valintaa itse tehdä – kuten nykyisin kunnat tekevät. Mitä laajempi kapitaatiokorvauksella tuotettava palvelukokonaisuus on, sitä vaikeampi on oikean kapitaatiokorvauksen määrittäminen.  Kapitaatiokorvaus perustuu joka tapauksessa ns. keskiarvohintaan. Tällöin sote-keskus, johon valikoituu vähän hoitoa tarvitsevia asiakkaita, saa hyvän korvauksen. Sote-keskus, johon hakeutuu paljon hoitoa tarvitsevia, joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.

– Kapitaatiokorvaus perustuu palveluntuottajan näkökulmasta vakuutusmatematiikkaan. Mitä vähemmän sote-keskukseen rekisteröityy asiakkaita sitä suuremman taloudellisen riskin aiheuttavat paljon hoitoa tarvitsevat asiakkaat, kertoo Partanen.

Suuren palveluvalikoiman vaatimus nostaa kynnystä perustaa sote-keskuksia tai niiden toimipisteitä. Tämä johtaa palvelutuotannon keskittymiseen sekä alueellisesti että tuottajien osalta.

– Sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta. Laajan palveluvalikoiman edellytys vaarantaa lähipalveluiden saatavuuden - myös kaupunkien lähiöissä. Tämä ei edesauta sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista, toteaa Partanen huolestuneena. 

– Toivon, että sote-uudistuksen valmistelijat vielä kerran pohtivat tarkasti perustettavien sote-keskusten palveluvalikoimaa ja niiltä vaadittavia edellytyksiä, sanoo Partanen

 

Lisätietoja

Lääkäripalveluyritykset ry

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Seuraa Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

Lue tiedote ePressissä