-

LPY:n Partanen: Otetaan positiivinen asenne soteen

Tiedote
0 kommenttia

 

Lähitulevaisuuden suuria haasteita ovat väestön ikääntyminen, huoltosuhteen heikkeneminen ja palvelutarpeen kasvu. Niiden seurauksena koko hyvinvointiyhteiskunta on vaarassa. Sote-uudistuksella pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtaja Ismo Partanen peräänkuuluttaa positiivisempaa asennetta ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa sote-uudistuksen jatkotyöhön ja käytännön toteuttamiseen.

− Sote-uudistuksen toteuttamisesta käytyä keskustelua on hallinnut aivan liikaa surkuttelu ja valitus henkilöstöpulasta ja rahoituksen riittämättömyydestä. Nyt tarvitaan reipasta tekemisen meininkiä ja toimeen ryhtymistä – ja uskallusta uudistaa vanhentuneita toimintatapoja, kannustaa sote-toimijoita ja -päättäjiä LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Palvelujärjestelmän uudistamistarve on tiedostettu jo vuosituhannen vaihteessa. Keskeisistä tavoitteista eli palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamisesta ja kustannuskasvun leikkaamisesta ollaan laajasti yksimielisiä.

− Soten hyviä tavoitteita ei saavuteta, ellei koko palvelujärjestelmän tuottavuutta kyetä parantamaan merkittävästi. Samoilla resursseilla, henkilöstö- ja rahamäärällä, on yksinkertaisesti saatava enemmän palveluita ja parempaa vaikuttavuutta. Olen aivan varma, että pystymme uudistamaan ja kehittämään nykyisiä toimintatapoja ja parantamaan suorituskykyä, kertoo Partanen.

Keinoja nykyisen palvelujärjestelmän kehittämiseksi ja uudistamiseksi on ollut esillä sote-valmistelun aikana kymmeniä. Selvittämisen, kokeilun ja toteuttamisen arvoisia keinoja ovat esittäneet alan eri toimijat. Monista keinoista palveluiden saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi on myös saatu hyviä kokemuksia pitkään jatkuneen sote-valmistelun aikana.

− Olisiko jo aika lopettaa ruikuttaminen ja tuskailu haasteiden kanssa ja ryhtyä töihin eli toteuttamaan uudistuksia, jotka mahdollistavat soten tavoitteiden saavuttamisen? Partanen kysyy.

Yhdeksän elinkeinoelämän järjestöä julkaisi 15.3.2023 yhteisen ”Viisi ratkaisua soteen” -kannanottonsa. Se sisältää konkreettisia esityksiä sekä lainsäädännön että toimintatapojen uudistamiseksi. Järjestöt kannustavat ottamaan käyttöön kaikki käytettävissä olevat resurssit monituottajuutta hyödyntäen. Yksityisen sektorin sote-toimijoilla on paljon annettavaa uudistuksen toteuttamiseen.

− Kun teemme oikeita asioita, oikeaan aikaan ja tehokkaasti, tarvitaan vähemmän henkilökuntaa ja rahaa kuin nykyisten arvioiden mukaan tulevaisuudessa tarvitaan. On uskallettava päästää irti vanhentuneista toimintamalleista ja luopua vähemmän vaikuttavista tai tehottomista toimintatavoista. Palveluntuottajien välinen aito ja reilu kilpailu tunnetusti kannustaa kehittämään toimintaa ja myötävaikuttaa innovaatioiden leviämiseen, kertoo Partanen.

Lue myös: Elinkeinoelämän järjestöt: Viisi ratkaisua soteen

Lue tiedote ePressissä