-

LPY:n Partanen: Piilevän arvonlisäveron ongelmaan on ratkaisuja

Tiedote
0 kommenttia

 

Yksityisten terveys­palveluiden hintoihin sisältyy niin sanottua piilevää arvonlisä­veroa keskimäärin yli 8 prosenttia. Tämä vero kasvattaa palveluiden tarvitsijoiden kustannuksia ja aiheuttaa kilpailuvääristymiä tuottajien välillä. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) näkemyksen mukaan piilevän arvonlisäveron vaikutukset ovat poistettavissa.

Yksityisten terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden myynti on vapautettu arvonlisäverosta arvonlisäverolain 34–36 §:ien nojalla. Terveyspalveluita tuottavat yksityiset toimijat eivät siten voi myöskään vähentää tavara- ja palvelu­ostoihin tai investointi­hyödykkeisiin sisältyviä arvonlisä­veroja omassa verotuksessaan. Näin syntyy niin sanottua piilevää arvonlisäveroa. Hyvinvointialueita koskee erilainen ja täyden vähennyskelpoisuuden mahdollistava arvonlisäverojärjestelmä.

− Välituoteostoihin sisältyvät arvonlisäverot siirtyvät yksityisten terveyspalveluntuottajien asiakkaiden maksettavaksi. Verorasitus on erilainen eri toimialoilla. Se on korkeampi palveluissa, joiden tuottamiseen käytetään enemmän materiaaleja tai joihin tarvitaan suuria investointeja, kuten koneita ja laitteita. Esimerkiksi suun terveydenhuollon ja kuvantamisen palveluissa asiakkaiden maksettavaksi tuleva piilevä arvonlisävero on reilusti yli 10 prosenttia, kertoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Piilevä arvonlisävero aiheuttaa kilpailuvääristymiä

Hankkiessaan terveyspalveluita yksityiseltä toimijalta hyvinvointialue saa laskennallisen 5 prosentin arvonlisäveropalautuksen. Kyseinen palautusjärjestelmä otettiin julkisella sektorilla käyttöön 2000-luvun alussa, mutta palautusprosenttia ei ole sen jälkeen korotettu arvonlisäverojen noustessa.

− Suomessa käytössä oleva arvonlisäverojärjestelmä kohtelee julkisia ja yksityisiä terveyspalveluntuottajia eriarvoistavasti. Sen vuoksi julkisen ja yksityisen sektorin hinnat eivät ole näissä palveluissa vertailukelpoisia. Verojärjestelmä ei kohtele myöskään erilaisia terveyspalveluita tasapuolisesti, koska joissakin palveluissa laskennallinen 5 prosentin palautus on lähellä todenmukaista, mutta toisissa palveluissa se kattaa alle puolet, väittää Partanen.

Ratkaisuja vero-ongelmaan olemassa

Pääministeri Orpon hallitus päätti yleisen arvonlisäveron korottamisesta nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Korotus tulee mahdollisesti voimaan jo tämän vuoden aikana.

− EU:n arvonlisäverodirektiivi mahdollistaa kansallisen päätöksen, jolla terveyspalvelut määritellään arvonlisäverokannalle nolla ja alan palveluntuottajat voivat vähentää hankintoihinsa sisältyvät arvonlisäverot menoistaan eli saavat ne palautuksena takaisin. LPY:n mielestä Suomessa pitää toteuttaa tämä verojärjestelmän muutos, Partanen sanoo.

− Jos kyseistä muutosta ei toteuteta, täytyy hyvinvointialueiden saamaa laskennallista palautusprosenttia korottaa selvästi, esimerkiksi nykyisestä 5 prosentista 10 prosenttiin, jotta piilevä arvonlisävero ei rasita liikaa hyvinvointialueiden ostoja, esittää Partanen.

Lue tiedote ePressissä