-

LPY:n Partanen: Sairaalaselvityksestä nähtävä metsä puilta

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi 11.1.2024 kansallisen erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvityksen. Sen valmisteli STM:n syksyllä 2023 asettama asiantuntijatyöryhmä. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä kyseinen raportti on nähtävä osana sote-uudistuksen valmistelu- ja toteutustyötä. Jatkovalmistelussa on arvioitava, kuinka selvityksen johtopäätökset ja toimenpidesuositukset tukevat sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden saavuttamista.

− Tämä ns. sairaalaverkko- ja päivystysselvitys on vain pieni osa suurta sote-palvelujärjestelmän kokonaisuudistusta. Sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko palvelujärjestelmän tuottavuuden merkittävää parantamista – käytettävissä olevilla niukoilla resursseilla on saatava entistä parempaa vaikuttavuutta, myös päivystystoiminnassa, muistuttaa LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Valmistelutyöryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti selvittänyt erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten nykytilaa sekä tehnyt ehdotuksia tarvittavista säädös- ja toimintatapamuutoksista.

− Sekä erikoissairaanhoidon että päivystyksen haasteena on nyt ja erityisesti tulevaisuudessa osaavan henkilöstön saatavuuden ja rahoituksen turvaaminen. Näiden isojen haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan useita toisiaan tukevia toimenpiteitä – pelkkä sairaalaverkon tiivistäminen ja toimintojen keskittäminen eivät millään riitä. Ja toisaalta liiallinen palvelutuotannon keskittäminen todennäköisesti lyö korville yhtä sote-uudistuksen keskeisintä tavoitetta eli palveluiden saatavuuden parantamista, kertoo Partanen.

STM:n tilaama selvitys on valittujen asiantuntijoiden näkemys tarkasti rajatusta osa-alueesta. Siinä on keskitytty erikoissairaanhoidon päivystysten organisoinnin uudistamiseen.

− Jatkovalmistelussa on välttämätöntä selvittää sitä, kuinka esitetyllä tavalla toteutettu erikoissairaanhoidon päivystysten uusi työnjako ja keskittäminen sopii yhteen sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa. Tällöin tulee arvioitavaksi tiiviissä aikataulussa tehtyä selvitystä laajemmin ja syvällisemmin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen työnjako sekä hyvinvointialueiden ja yksityisen sektorin roolit perus- ja erikoissairaanhoidon palveluiden tuottajina, Partanen esittää.

LPY:n mielestä sairaalaverkko- ja päivystysselvityksellä on paikkansa yhtenä taustamateriaalina sote-uudistusta jatkettaessa.

− On muistettava, että erikoissairaanhoidon päivystystoiminta on vain yksi, joskin tärkeä, osa suurta sote-kokonaisuutta – komea ja tunteita herättävä puu sote-metsässä. Nyt on havaittava metsä yksittäisiltä puilta, kuvaa Partanen asian jatkovalmistelun lähtökohtia.

Lue tiedote ePressissä