-

LPY:n Partanen: Sava-korvausten alasajo järjetöntä

Tiedote
0 kommenttia

Sote-uudistuksen tavoitteet hoitoonpääsyn ja hoitojen vaikuttavuuden parantamisesta ovat entistä kauempana, jos hallituksen suunnittelemat sairausvakuutuskorvausten lisäleikkaukset  toteutuvat.

Sipilän hallitus kaavailee noin 20 miljoonan euron lisäleikkausta lääkäripalkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista kansalaiselle maksettaviin sairausvakuutuskorvauksiin (sava-korvauksiin). Jo edellinen hallitus päätti vuodelle 2016 kohdistuvasta 20 miljoonan euron sava-korvausten leikkauksesta. Jos nykyisen hallituksen suunnittelema lisäleikkaus toteutuu, tarkoittaa tämä sitä, että kyseisiä sava-korvauksia leikattaisiin vuonna 2016 yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla.   

– Suunnitellun lisäleikkauksen toteuttaminen merkitsee käytännössä hoidon kustannuksiin kohdistuvien sava-korvausten alasajoa, väittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Sava-korvauksia maksetaan yksityisen terveyspalvelutuottajan valinneelle kansalaiselle valtakunnallisesti määriteltyjen hoitokohtaisten taksojen mukaisesti. Keskimäärin sava-korvaus kattaa nykyisin vain noin 20 prosenttia hoidon todellisista kustannuksista. Vastaavasti julkisella sektorilla tuotetuista hoidoista verotuki on keskimäärin yli 90 prosenttia.

– Ei ole järkevää jatkuvasti heikentää julkisen talouden näkökulmasta kustannustehokasta sava-järjestelmää. Jos sava-korvausten leikkaus aiheuttaa esimerkiksi vain 15 prosentin suuruisen asiakkuuksien siirtymän yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille, tarkoittaa se noin 600 000 uutta asiointikertaa kuntien ja kuntayhtymien palvelupisteissä. Tällöin kuntien kustannukset ja hoitojonot kasvavat entisestään, kertoo Partanen.

Sote-uudistuksen keskeisinä tavoitteina ovat terveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa ja erityisesti perusterveydenhuollon saatavuuden parantaminen nykyisestä sekä julkisen talouden vakauttaminen.  

– Sava-korvausten leikkaaminen johtaa vääjäämättä hoitojonojen ja julkisen sektorin kustannusten kasvuun sekä sitä kautta hoidon saatavuuden heikkenemiseen ja oikea-aikaisen hoidon viivästymiseen eli sote-uudistuksen tavoitteiden vastaiseen tilanteeseen. Väistämättä herää kysymys: Tietääkö hallituksen oikea käsi, mitä vasen tekee, ihmettelee Partanen.

Partasen näkemyksen mukaan sava-korvausten leikkauksista kärsivät suhteellisesti eniten pienituloiset, lapsiperheet, eläkeläiset ja naiset.

– Jatkuvat sava-korvausten leikkaukset kannustavat kansalaisia ottamaan terveysvakuutuksia ja siten varmistamaan nopean ja joustavan hoitoon pääsyn. Terveysvakuutusten suosio onkin kasvanut merkittävästi viime vuosina. Haluaako hallitus ohjata ja kannustaa kansalaiset terveysvakuutusten käyttäjiksi? Tämäkö on hallituksen tavoite, kysyy Partanen.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi