-

LPY:n Partanen: Sava-leikkaus vaarantaa lähipalvelut

Tiedote
0 kommenttia

Erityisesti terveydenhuollon lähipalveluja tuottavien mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytykset heikkenevät merkittävästi, jos valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä ehdottamat yhteensä 78 miljoonan euron leikkaukset yksityisten lääkäri- ja hammaslääkärikustannusten sairausvakuutuskorvauksiin toteutuvat.

Nykyään lähes jokaisessa kunnassa toimii yksityisiä terveysalan pk-yrityksiä. Tällaisia yrityksiä on varsinkin suun terveydenhuollon ja fysikaalisen kuntoutuksen toimialoilla. Ne tuottavat kansalaisille tärkeitä lähipalveluja.

– Jos kansalaiset siirtyvät yksityisten palvelujen käyttämisestä julkisten terveyspalvelujen asiakkaiksi, niin edessä voi olla lähipalvelujen kysynnän merkittävää vähenemistä tai pahimmillaan osa yrityksistä voi joutua lopettamaan toimintansa kannattamattomana useilla paikkakunnilla, arvioi Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Yksityinen sektori tuottaa nykyisin enemmän kuin joka neljännen terveyspalvelun. Useilla terveyspalvelualoilla yksityisen sektorin osuus on yli puolet tuotetuista palveluista. Esimerkiksi työterveyspalveluista yksityinen sektori tuottaa noin 65 prosenttia, fysikaalisesta avokuntoutuksesta yli 80 prosenttia ja aikuisten hammashuollon palveluista yli 50 prosenttia.

– Toisin kuin usein annetaan ymmärtää, sairausvakuutuskorvaukset eivät ole tukia yrityksille, vaan ne ovat vakuutuskorvauksia potilaille, jotta he voivat hankkia joustavasti tarvitsemansa hoidon vaihtoehtoisesti yksityiseltä palvelujen tarjoajalta, muistuttaa Partanen.

Yksityisten terveyspalvelujen tuottajat ovat olennainen osa suomalaista terveyspalvelujärjestelmää. Yksityisiä terveyspalvelualan yrityksiä ja ammatinharjoittajia on Suomessa arvion mukaan yhteensä noin 16 000. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2013 noin 3,5 miljardia euroa ja alan yritykset työllistävät noin 32 000 hoitoalan ammattilaista. Valtaosa terveyspalvelualan yrityksistä on työvoimavaltaisia mikro- tai pk-yrityksiä.

– Poliitikot korostavat juhlapuheissa mielellään yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan kehitykselle, kansantalouden kasvulle ja maan kilpailukyvylle. Valitettavasti päätöksiä tehtäessä nämä juhlapuheet kovin usein unohtuvat. Tänäänkin Yrittäjänpäivänä näitä yrittäjiä ja yrittäjyyttä ylistäviä juhlapuheita kuullaan lukuisia. Toivottavasti tänään pidettävät juhlapuheet ovat päättäjien muistissa vielä ensi viikolla, kun hallitus valmistelee osaltaan valtion vuoden 2016 talousarviosta, toivoo Partanen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi